BALANDŽIO 2

Taigi, kada tik turime progą, darykime gera visiems, o labiausiai tikėjimo namiškiams – Gal. 6:10.

 

Krikščionis turi būti pasiruošęs daryti gera visiems žmonėms, užmokėdamas savo paties laiku ir patogumais. Tačiau dėl brolių turėtų būti pasiruošęs guldyti ir gyvybę. Jis taip pat turi ieškoti tinkamos progos guldant savo gyvybę diena po dienos, t. y., atiduodant savo laiką Tiesos skelbimui, arba kokiu nors būdu padedant Viešpaties broliams apsirengti visais Dievo ginklais, ir ištverti šioje piktoje dienoje – Z’03, 121 (R 3180).

*      *       *

Galimybių daryti gera turime ir jų pasitaiko kiekviename žingsnyje. Turime jas gaudyti ir panaudoti iš karto, taip kaip kalnakasys, kuris pagriebia deimantą ar rubiną, kai tik jį pamato. Dievo vaikai turi ugdyti tikrąjį krikščioniškumą, stengdamiesi daryti gera kiekvienam ir visiems. Darydami gera turime vadovaujantis sveiku mąstymu, kuris taip mus ves, kad ypatingai darytume gera broliams, tačiau neapleistume ir kitų, pasiremdami taisykle, pasakyta mūsų Viešpaties: „reikia šitai daryti ir ano neapleisti” – P’36, 48.

 

Paralelinės citatos: 1 Kor. 15:58; 2 Tes. 3:13; 2 Kor. 4:1; Hbr. 10:36; Mok. 3:12; 9:10; Mt. 5:43,44; Jn. 9:4; 12:35; Ps. 37:3,27; Mk. 3:4; Lk. 6:35; 1 Tes. 5:15; 1 Tim. 6:17,18; Tit. 2:14; 3:8.

Giesmės: 309, 70, 116, 210, 267, 275, 280 / 380, 417, 24.

Poems of Dawn, 169; Wiersze brzasku, 159: Eik, ir toliau dirbk.

Tower Reading: Z’13, 311; (R 5331).

 

Klausimai: Ar šią savaitę išnaudojau galimybes daryti gera? Kam dariau? Kokios buvo aplinkybės? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?