BALANDŽIO 16

Jie bus mano, – sako kareivijų VIEŠPATS. – Tą dieną Aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Aš jų gailėsiuos, kaip gailisi žmogus savo sūnaus, kurs jam tarnauja – Mal. 3:17.

 

Jeigu Viešpats būtų siuntęs mus ieškoti Jo išrinktųjų, tai galbūt surinktume ir pakviestume tokius, kuriuos Jis atmestų, kaip nevertus, kadangi mes nesugebame matyti kito širdies. Taigi, tai žinodami, turime išsiugdyti nuolankumą, švelnumą ir ramumą visų atžvilgiu, turime pilnai pasitikėti Viešpačiu ir laukti Jo vadovavimo, kai būdami Jo tarnais, atliekame tam tikrą darbą taip, kaip Samuelis, kuris laukė Viešpaties vedimo ryšium su Dovydo patepimu – Z’03, 223 (3225).

*      *       *

Viešpats duoda garbingus pažadus tiems, kurie Jo ieško kaip pagrindinio savo gyvenimo tikslo. Jis daro juos Savo nuosavybe, ir net Savo asmeniniais sūnumis, kas ypatingai bus viešai parodyta toje didžiojoje dienoje. Dievas rūpinasi jais su rūpestingumu ir palankumu. Nė vienas žemiškas tėvas niekada nesielgė su savo vaikais švelniau ir atlaidžiau, nei tai daro Jehova su savo vaikais, kurie su malonumu ir džiaugsmu vykdo savo Tėvo valią – P’36, 48.

 

Paralelinės citatos: Ps. 66:16; 56:8; Iz. 65:13,14; Hbr. 3:14; Ps. 135:4; Jn. 17:6,9,10,24; Iz. 62:3; Ps. 103:8-13; Gg. 2:16; Jn. 10:27- 30; 1 Kor. 3:23; 6:20; Gal. 5:24; 2 Tes. 1:7-10; Iš. 19:5; Įst. 7:6; Tit. 2:14; 1 Pet. 2:9; Rom. 8:32; 2 Kor. 6:18; 1 Jn. 3:1-3.

Giesmės: 29, 18, 21, 72, 155, 201, 204 / 393, 417, 87.

Poems of Dawn, 259; Wiersze brzasku, 241: Greitai ateis.

Tower Reading: Z’12, 326; (R 5119).

 

Klausimai: Kokios turėjo įtakos ši eilutė man šią savaitę? Kodėl? Kokioms aplinkybėms veikiant? Su kokiomis pasekmėmis?