BALANDŽIO 1

Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėte į pagundą – Mk. 14:38.

 

Pagundų pobūdį ir ypatybes tiksliai pažinsime tik tada, kai jos apims mus. Jeigu apie jas sužinotume iš anksto, jos taptų lengvomis pagundomis. Todėl visada budėkime ir melskimės, nes pasiruošimas joms – tai vienintelis saugus elgesio būdas, kadangi mūsų priešininkas velnias dairosi aplinkui, ką galėtų praryti. Jis žino mūsų silpnas vietas ir yra pasiruošęs jas išnaudoti. Mums visiems reikia Šventosios Dvasios malonės mūsų širdžiai, taip pat ir Viešpaties „malonės, kuri mums padėtų reikalui atėjus”, jeigu norime nugalėti.

Apsisaugok tu mano siela,

Dešimt tūkstančių priešų sukilo prieš tave,

Daugybė nuodėmių ant tavęs puola,

Nuo apdovanojimo vilioja tave.

– Z’03, 119 (R 3178).

*      *       *

Kol esame kūne, pagundos supa mus iš visų pusių. Jos nepajėgs mūsų patraukti, jei atkreipsime dėmesį į perspėjimą – „budėkite ir melskitės”. Dievo Žodžio šviesoje tyrinėdami polinkius, mintis, motyvus, žodžius, veikimo pradžią, aplinką ir įtaką, veikiančią mūsų atžvilgiu, atskleisime ir demaskuosime šių sugestijų tikrąją prigimtį, o nuoširdus pasitikėjimas Dievo galia, kuri gali mus išlaisvinti, prašant pagalbos Kristaus vardu, užtikrins malonę, kurios pagalba rasime išsigelbėjimo kelią nuo šių išbandymų – P’20, 32.

 

Paralelinės citatos: Iš. 23:13; 34:12; Įst. 4:9; Ps. 119:9; Pat. 4:23-26; Mt. 26:38-46; Apd. 20:28-30; 1 Kor. 16:13; Ef. 6:18; Mt. 6:5-13; 7:7,8; Lk. 11:11-13; 18:1; Flp.4:6; 1 Tim. 2:8; Hbr. 4:16.

Giesmės: 13, 130, 136, 183, 35, 71, 239 / 104, 462, 313.

Poems of Dawn, 109; Wiersze brzasku, 99: Mano malda.

Tower Reading: Z’13, 311; (R 5331).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kas padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?