BALANDŽIO 17

Patepimas, kurį gavote iš Jo, pasilieka jumyse – 1 Jn. 2:27.

 

Palaiminimas ir Viešpaties jėga kažkokiu būdu lydėjo Dovydą tuomet, kai buvo pateptas – nors tiksliai negalime suprasti kaip tai buvo – leido jam daryti pažangą žiniose ir pan., pritaikė jį ir paruošė tarnybos pareigoms, kurioms buvo pateptas. Ar negalime manyti, kad tai yra antitipas patepimo, kuris atėjo ant Bažnyčios nuo to momento, kai ją priėmė Viešpats? Bažnyčios patepimas nebuvo fizinis, o jai suteikti palaiminimai nebuvo laikini palaiminimai, kadangi Bažnyčios nariai augo malonėje, žiniose bei meilėje kaip Nauji Kūriniai, ir kaip tokie ateityje, Pirmajame Prisikėlime, bus padaryti tobulais ir atsisės į sostą kartu su mūsų Viešpačiu ir Vadovu, mūsų Galva – Z’03, 223 (R 3225).

*     *      *

Patriarchai niekada nesuprato, kad Pateptasis susidarys iš tam tikro skaičiaus asmenų. Ši paslaptis vis dėlto tapo išaiškinta Evangelijos Amžiaus Bažnyčiai, o ištikimiesiems yra garantuotos pareigos tame pateptųjų būryje. Šventa širdis ir protas, pradėtas iš Šventos Dvasios pasišventimo metu, buvo ta užuomazga jų paveldėjimo, nekintama garantija ir pažadu Dievo ištikimybės ištikimųjų atžvilgiu – P’30, 31.

 

Paralelinės citatos: Ps. 18:50; 20:6; 23:5; 45:7; Hbr. 1:9; Ps. 89:20-23; Iz. 11:2,3; 61:1-3; Dan. 9:24; Mt. 3:16,17; Apd. 4:27; 10:38; 2 Kor. 1:21; 1 Jn. 2:20,27; 1 Kor. 12:12,13; 15:23.

Giesmės: 1, 21, 90, 14, 165, 217, 218 / 456, 450, 275.

Poems of Dawn, 42; Wiersze brzasku, 34: Visiškas pasišventimas.

Tower Reading: Z’14, 297; (R 5549).

 

Klausimai: Ką šis tekstas reiškė man šią savaitę? Kaip? Su Kokiomis pasekmėmis?