BALANDŽIO 7

O mano Dievas iš Savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes – Flp. 4:19.

 

Jeigu neturi karšto uolumo skelbti gerąją naujieną, tą didelį džiaugsmą, tada melskis nuoširdžiai, ištikimai ir be paliovos, ir pasistenk jį įgyti, ir greitai jį gausi. Jeigu turi uolumą ir meilę Evangelijai, bet trūksta tau gabumų pristatyti ją, melskis dėl gabumų, pilnai panaudodamas tai, ką jau turi. Jeigu turi norą ir gabumus, o neturi progos, kuo greičiau nešk ir tą dalyką pas Viešpatį maldoje, sakydamas Jam, kad ištikimai panaudoji savo progas, kokias iki šiol turi, o po to lauk gausesnių progų, neapleisdamas ir išnaudodamas tas kukliausias ir mažiausias, kokias tu gali atlik ti – Z’96, 163 (R 2004).

*      *       *

Visiems krikščionims reikia išminties, teisingumo, meilės ir jėgos, o tuos bruožus Dievas įsipareigojo ugdyti, kad ištikimieji juos turėtų. Savo neaprėpiamuose Išminties, Teisingumo, Meilės ir Jėgos šaltiniuose Dievas Jehova turi užtektinai turtų, kad galėtų papildyti visus ištikimųjų poreikius. Iš tikrųjų, Jis dosniai duoda visiems tiems, kurie Jo prašo Sūnaus vardu ir per Jo Sūnų, kurį Dievas padarė mūsų naudai Išmintimi, Teisingumu, Pašventimu ir Išlaisvinimu – P ’27, 55.

 

Paralelinės citatos: Ps. 23; 34:7-10; 50:10; 65:9-13; Pat. 8:21; Iz. 25:4; Mal. 3:10; Mt. 6:26-33; Rom. 8:28; 2 Kor. 9:8,9; Hbr. 13:5,6; 1 Pet. 5:7; Ef. 1:7; 3:16.

Giesmės: 67, 110, 63, 119, 121, 293, 301 / 203, 368, 336.

Poems of Dawn, 210; Wiersze brzasku, 202: Išsaugoti drąsą.

Tower Reading: Z’14, 230; (R 5508).

 

Klausimai: Ar šią savaitę Dievas patenkino mano poreikius? Kokiose aplinkybėse? Kaip tai mane paveikė?