BALANDŽIO 13

Jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės – Jn. 6:53.

 

Brangus Viešpatie, noriai mes valgome (įsisaviname sau) Tavo nesuteptos prigimties nuopelną, paaukotą už mus – mūsų išteisinimui. Noriai mes dalyvaujame su Tavimi kančių taurėje, suprasdami tos palaimintos privilegijos svarbą kentėti su Tavimi, kad tinkamu laiku galėtume ir viešpatauti su Tavimi; būti mirusiais su Tavimi, kad ateityje amžinai gyventi su Tavimi; būti tokiais kaip Tu ir dalintis su Tavimi meile ir garbe, kaip Tavo Jaunoji. Ak! jei galėtume būti ištikimi ne vien priimdami simbolius, bet ir tikrovėje. Pašlovintas Viešpatie, mes paklusnūs Tavo Žodžiui sakančiam: „Taurę, kurią aš geriu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas, jūs būsite krikštijami”. Viešpatie, Tu žinai, kad patys mes nesame tinkami tokiai aukai, bet Tavo malonė mums užtektina, nes pilnai esame Tavo dabar ir visada – Z’99, 51 (R 2436).

*      *       *

Valgyti Žmogaus Sūnaus kūną taip pat reiškia: palaipsniui, tikėjimu įsisavinti sau Jo tobulą žmogišką prigimtį; o gerti Jo kraują taip pat reiškia: palaipsniui, tikėjimu įsisavinti sau Jo tobulą gyvybę. Tokiu būdu, iš Kristaus nuopelno įsisaviname sau tikslią, lygiareikšmę dalį mūsų užsitrauktos skolos dėl Adomo nuodėmės. O ta įsisavinta tobula žmogiška prigimtis ir gyvybė padaro tai, jog tampame pripažinti esantys tobuli ir turintys tobulą gyvybę. Be šio įsisavinimo tampame mirusiais Adome ir negalime turėti gyvybės, bet dėka šio įsisavinimo, turime gyvybę. Valgyti Jo kūną ir gerti Jo kraują, o ypač „gerti Jo kraują”, dalinai taip pat reiškia Bažnyčios dalyvavimą Jo pasiaukojančioje mirtyje – P’33, 63.

 

Paralelinės citatos: Mt. 26:26-28; 1 Kor. 11:23-29; Jn. 6:47-58; 1 Kor. 10:16; Rom. 6:3-10; 8:10; 1 Kor. 15:29-34; Kol. 1:24; 2 Tim. 2:10-12; Hbr. 13:13-16.

Giesmės: 325, 123, 277, 135, 259, 132, 299 / 101, 281, 345.

Poems of Dawn, 55; Wiersze brzasku, 47: „Kol Jis ateis“.

Tower Reading: Z’13, 328; (R 5342).

 

Klausimai: Ar šią savaitę valgiau Jo kūną ir gėriau Jo kraują? Kaip? Kodėl? Kokie buvo rezultatai?