BALANDŽIO 22

Bet Aš sakau jums, už kiekvieną netikusį žodį [nenaudingą ir kenksmingą], kurį žmonės kalba, jie turės atsiskaityti teismo dieną – Mt. 12:36.

 

Jeigu kasdien stebime savo poelgius, o tai kiekvieno krikščionio pareiga, ir randame, kad tam tikru atveju mūsų žodžiai atnešė negarbę Viešpačiui, atsiminkime, jog vardan mūsų Advokato galime artėti maldoje prie mūsų Dangiškojo Tėvo ir paaiškinti Jam, kad pripažįstame padarytą klaidą ir labai gailimės, jog apsileidome ir nedavėme garbės Jo vardui ir Jo reikalui savo šventu elgesiu ir kalba. Nuoširdžiai prašome, kad nebūtume apkaltinti šia nuodėme, bet kad būtų ji ištrinta Jo maloningu nutarimu, apvalant mus per Kristų ir nuolankiai pripažįstant, kad Jo brangiajame Kraujuje yra visa mūsų viltis ir pasitikėjimas. Tokiu būdu, mes duosime apyskaitą už kiekvieną tuščią žodį, o pasakydami atgailos žodžius ir per Kristaus nuopelną, priimamą tikėjimu, tapsime išteisintais – Z’96, 32 (R 1937).

*      *       *

Išsakyti žodžiai parodo to asmens jausmus, todėl formuoja jo charakterį. Tušti žodžiai yra nenaudingi, netinkami, todėl išreiškia kenksmingas mintis ir neišvengiamai griauna charakterį. Kai žmonės bus išbandomi gyvenimui, turės duoti apyskaitą už savo charakterio griovimą ir jį pataisyti. Todėl visai tinkama kiekvienam melstis: „Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris” – P’20, 71.

 

Paralelinės citatos: Ps. 26:1-4; 50:3-6; 139:23,24; Jer. 11:20; 20:12; 2 Tes. 1:4,5; Mt. 25:14-30; 1 Kor. 11:31; Ezek. 18:20-28; Mt. 11:22; 12:37-42; 25:31-46; Jn. 5:22-30; Apd. 17:31; Rom. 2:5-16; 1 Pet. 4:5,7.

Giesmės: 63, 67, 230, 333, 24, 73, 171 / 100, 8, 373.

Poems of Dawn, 143; Wiersze brzasku, 134: Karaliaus akivaizdoje.

Tower Reading: Z’14, 245; (R 5517).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia citata? Ko pasimokiau iš šių išbandymų?