BALANDŽIO 20

Kas ištikimas mažiausiame dalyke, tas ištikimas ir dideliame – Lk. 16:10.

 

Tai nereiškia, kad Dievo žmonės turi būti patenkinti įprasto kasdieninio gyvenimo eiga, ar tai būtų namuose, ar darbe ir sakyti sau: „Dievas priima mano darbą lygiai taip pat, kaip tai atlikčiau Dievui ir kitokiu, Jam labiau priimtinu būdu“. Tačiau ši eilutė nurodo kitaip, kad kiekvienas žmogus, atsidūręs tokioje situacijoje, turėtų kasdien rūpestingai peržiūrėti savo žemiškas pareigas ir įsipareigojimus, kad galėtų suprasti ir sužinoti, kokiu būdu galėtų teisingai ir tinkamai paimti keletą minučių, valandų ar dienų iš žemiškų reikalų ir žemiškų interesų laiko ir pašvęsti šį laiką savo ar kitų dvasiniams reikalams ir dvasinei naudai. Tas, kuris stengiasi panaudoti greitai bėgančias minutes, kad jas skirti, kiek tai leidžia galimybės, Tėvo reikalams, yra pasišventęs ir savęs išsižadantis mokinys – Z’03, 407 (R 3265).

*      *       *

Asmens charakteris pasireiškia visame tame, ką jis daro. Todėl, kaip jis vertina mažus reikalus ir mažus įsipareigojimus, yra toks pat geras parodymas jo charakterio, kaip ir jo elgesys dideliuose reikaluose. Būtent, tokia yra Dievo taisyklė, įvertinant charakterį, įvertinant šventuosius, kurių ištikimybę Viešpačiui mažuose šio gyvenimo reikaluose Jis priima kaip pakankamą garantiją jų ištikimybės dideliuose dalykuose ateityje – P’33, 63.

 

Paralelinės citatos: Zach. 4:10;  Mt. 25:21;  Lk. 16:11,12; 19:17; Hbr. 3:2; Pat. 28:20; Mt. 10:22; 24:45-47; 1 Kor. 4:2; Apr. 2:7,10, 17,26,27; 3:5,11,12,21.

Giesmės: 312, 13, 110, 114, 183, 197, 200 / 57, 1, 203.

Poems of Dawn, 295; Wiersze brzasku, 288: Mano tarnyba.

Tower Reading: Z’15, 234; (R 5740).

 

Klausimai: Ar buvau ištikimas šią savaitę? Kokiuose dalykuose? Kieno kaina? Kokie buvo rezultatai?