BALANDŽIO 3

Naktis beveik praslinko, ir diena yra arti. Tad padėkime į šalį tamsos darbus ir apsivilkime šviesos šarvais – Rom. 13:12.

 

Tamsos darbai, tai tie darbai, kurie neišlaikytų nuodugnaus ištyrimo ir negautų pagyrimo naujos dispensacijos šviesoje, jeigu ji būtų pilnai įvesta. Atsiminkime, kad priklausome prie tos naujos dispensacijos, o ne prie senosios, ir todėl privalome gyventi santaikoje su mūsų pilietybe ir atsakomybe Šviesos Kunigaikščiui, ir būti opozicijoje tamsos kunigaikščiui, jo darbams ir elgesio būdui – Z’03, 122 (R 3181).

*      *       *

Šėtono valdymo niūri naktis žemėje eina į pabaigą. Džiaugsminga Kristaus valdymo diena artėja. Kaip Dievo žmonės, turėtume atmesti kiekvieną poelgį ir kiekvieną bruožą, persisunkusį priešininko dvasia, ir apsiginkluoti visokia tiesa ir Viešpaties Dvasios malone. Tokiu būdu mūsų pilietybė Dievo Karalystėje bus tinkamai patvirtinta, o mūsų patriotizmas bus viešai parodytas Dievo malonumui – P’30,31.

 

Paralelinės citatos: Pr. 6:5,11; 8:21; Ps. 51:5; Pat. 20:9; Mok. 7:20; Iz. 1:5,6; 51:1; 64:6; Jer. 17:9; Mt. 7:17; 15:19; Jn. 3:19; Rom. 1:21-32; 3:9-19,23; 6:6,19,20; Gal. 5:17,19-21; Ef. 4:17-22; 5:11; Kol. 3:8; Ef. 6:12-18; 1 Tes. 5:8; Jn. 3:21; 15:2-8; 2 Kor. 9:8; Gal. 6:4,7-9.

Giesmės: 192, 266, 82, 130, 13, 200, 272 / 102, 66, 171.

Poems of Dawn, 241; Wiersze brzasku, 226: Mūšio laukas.

Tower Reading: Z’15, 280; (R 5568).

 

Klausimai: Ar šią savaitę atmečiau blogį, o pasirinkau gėrį? Kaip? Kas man tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?