BALANDŽIO 10

Tad nusilenkite po galinga Dievo ranka, kad Jis jus išaukštintų tinkamu laiku – 1 Pet. 5:6.

 

Iš tikrųjų, nelengva yra vaikščioti nuolankumo keliu, be perstojo tramdyti žmogiškus troškimus, kūniškus norus ir laikyti auką ant aukuro, kol ji visiškai sudegs. Tačiau, taip darydami, mes kaip krikščionys su baime ir drebėjimu turime darbuotis dėl išganymo, nes priešingu atveju, nebūsime verti apdovanojimo, kurį Dievas pažadėjo ištikimiems nugalėtojams, kurie seka tiksliai palaiminto Pirmtako pėdomis, kuris buvo romus ir nuolankios širdies. Ir tik tada, kai tapsime tokiais nuolankiais ir ištikimais, Viešpats padarys mus rinktiniais indais, vertais nešti Jo vardą kitiems. Taigi, kai ištuštinsime save, Jis gali mus pripildyti Savo Dvasia ir Tiesa, o mes galėsime žengti pirmyn stiprūs kariuomenių Viešpatyje ir Jo galingoje jėgoje, drąsiai atlikdami kryžiaus kareivio tarnybą – Z’93, 7 (R 1486).

*     *      *

Kristus yra galinga Dievo ranka, kuriai mes esame pavaldūs. Nusižeminti ir nusilenkti po galinga Dievo ranka, reiškia nebevertinti savęs nei fiziniu, nei protiniu, nei moraliniu, nei religiniu požiūriu, bet vertinti save tik tiek, kiek Dvasia, Žodis ir Dievo apvaizda leidžia. Kas įvairių gyvenimo situacijų metu ir vadovaujant Kristui taip nusižemina, tas tinkamu laiku, valdant Kristui, Dievo bus išaukštintas – P’30, 31.

 

Paralelinės citatos: Jok. 1:9,10; 4:6; Iz. 57:15; 66:2; Jobo 22:29; Pat. 15:33; 29:23; Dan. 4:37; Lk. 1:52; 10:21; 14:10,11; 18:14; 1 Pet. 5:3,5; Mt. 5:3; 11:29; 18:2-4; 20:26,27; 23:12; Rom. 12:3,10,16; 1 Kor. 13:4; 2 Kor. 12:5-12; Ef. 4:2; 5:21; Flp. 2:3-11.

Giesmės: 95, 21, 6, 1, 58, 105, 216 / 381, 347a, 374.

Poems of Dawn, 51; Wiersze brzasku, 42: Kelias buvo teisingas.

Tower Reading: Z’13, 56; (R 5185).

 

Klausimai: Kokius išbandymus, susijusius su šiuo tekstu, pergyvenau šią savaitę? Kaip juos priėmiau? Kas tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?