VASARIO 7

Meilė nedaro artimui nieko bloga. Tad meilė yra įstatymo įvykdymas – Rom. 13:10.

 

Kas pastebi, kad jo širdis nėra taikoje su Naujosios Sandoros teise, su meile – t. y., su gailestingumu, geranoriškumu, švelnumu, gerumu – tam trūksta aiškaus įrodymo, kad jis, kokioje nors to žodžio prasmėje, pripažintas Dievo sūnumi ir Kristaus pasekėju. Jeigu savo širdyje neturime meilės broliams ir švelnumo, geranoriškumo visiems žmonėms, net ir gyvūnų atžvilgiu, mes neturime meilės dvasios, kuri galėtų mus vesti dabartinėse sąlygose pasiaukoti ir skatintų atlikti būtinas aukas. Su tokiais bus tik laiko klausimas, kada pasididžiavimo ar niekingos garbės įtaka užvaldys juos, sulaikanti juos aukos ir pasišventimo kelyje, o tuomet savanaudiškumas perims visišką kontrolę – Z’98,201 (R 2328).

*       *       *

Neturime žiūrėti į Dievo įstatymą kaip susidedantį iš atskirų, tarpusavyje nesusijusių upelio srovių, bet žiūrėti kaip į didįjį šaltinį – meilę, iš kurio išteka visi Dievo įsakymų upeliai. Taigi, jei Dievo teisė yra meilė, tai, žiūrėdami iš šio požiūrio taško, galime suprasti, kad nusižengimas vienam iš Jo įsakymų sulaužo visą įstatymą. Todėl tai žinodami, galime suprasti, kokiu būdu gyvenimas, laikantis meilės principų, yra įstatymo įvykdymas – P’35, 15.

 

Paralelinės citatos: Rom. 13:8,9; Mt. 7:12; 22:38-40; Iš. 20:16; 23:4,5; Įst. 22:1-4; Ps. 15:1-3; Pat. 3:28,29; Jer. 22:13; Iz. 58:6-14; Zach. 8:16,17; Lk. 10:25-37; Rom. 15:2; Gal. 6:10; Hbr. 13:3; Jok. 2:8.

Giesmės: 166, 82, 20, 337, 95, 125, 198 / 462, 5, 336.

Poems of Dawn, 104; Wiersze brzasku, 94: Viešpatie, leisk pasikalbėt su Tavimi.

Tower Reading: Z’12,117; (R 5006).

 

Klausimai: Ar šią savaitę parodžiau meilę? Kaip? Kodėl? Kokiose aplinkybėse? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?