VASARIO 25

Ne vien duona žmogus bus gyvas, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos – Mt. 4:4.

 

Turime išmokti šią pamoką, kad žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turimų daiktų gausos, nuo valgio ir aprangos, bet kad jo gyvybė pilniausia, didžiausia ir aukščiausia prasme priklauso nuo jo visiško atsidavimo Dievo valiai – nuo to, ar jis atidžiai atkreipia dėmesį į kiekvieną žodį, išeinantį iš Dievo burnos. Kiekvienas priminimas, kiekvienas paraginimas, padrąsinimas, kiekvienas pažadas yra reikalingas ugdymui tiems, kuriuos Dievas dabar kviečia amžinam gyvenimui kaip paveldėtojus su Savo Sūnumi Karalystėje. Todėl, būdami Viešpaties Jėzaus mokiniai, stenkimės kaskart vis geriau išlaikyti atmintyje šios citatos žodžius ir elgtis pagal juos – Z’02, 246, 248 (R 3058).

*     *      *

Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turimų žemiškų daiktų gausos. Dalykai, kurie iš tikrųjų turi vertę, kurie duoda ir palaiko gyvybę, tai Dievo Žodžio pamokinimai. Todėl labai klysta tie, kurie stengiasi palaikyti savo gyvenimą nuodėme, panaudodami žemiškus turtus. O jautrioms ir paklusnioms širdims Dievo Žodis yra dvasia ir gyvybė, o taip pat Žodžiu galingu ir gaivinančiu juos – P’32, 15.

 

Paralelinės citatos: Įst. 8:3; Ps. 17:4; 19:7-11; 43:3; 107:19,20; 119:9, 11, 14, 24, 25, 28, 41, 54, 69, 72, 77, 81, 92, 93, 103, 144, 159, 173, 174; Iz. 30:21; Jer. 15:16; Ezek. 3:3; Am. 8:11,12; Mt. 7:24-27; Lk. 11:28; Jn. 5:24,39; 15:3; 20:31; Apd. 20:32; 1 Tim. 4:5,6.

Giesmės: 22, 332, 264, 49, 296, 79, 311 / 132, 422, 262.

Poems of Dawn, 52; Wiersze brzasku, 43: Jis mane veda.

Tower Reading: Z’11,387; (R 4896).

 

Klausimai: Kas šią savaitę palaikė mano gyvybę? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?