VASARIO 24

Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė Savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal Dvasią – Rom. 8:3,4.

 

Koks palengvėjimas ir paguoda yra šiuose užtikrinimuose! Iš tikrųjų, tai stebuklingi gyvenimo žodžiai! Jie pažadina mumyse viltį. Jeigu Dievas priims tobulus širdies troškimus vietoj absoliutaus kūno tobulumo, tai iš tikrųjų turime vilties pasiekti Jo paliktą pavyzdį – tobulumą. Mes galime elgtis pagal Dvasią, tačiau, kiek tai susiję su mūsų mirtingais kūnais, jų pagalba mes negalime pakilti tiek, kad galėtume pilnai patenkinti Dvasios reikalavimų. Tačiau mūsų protai ir mintys gali išpildyti Dvasios reikalavimus, mūsų ketinimai ir norai gali būti tobuli, o to, būtent, mūsų Dangiškasis Tėvas ir laukia iš mūsų – intencijų ir norų tobulumo – Z’02, 248 (R 3060).

*      *       *

Dėl nuopuolio mūsų fiziniai, protiniai, moraliniai ir religiniai sugebėjimai yra netobuli ir todėl mes negalime įvykdyti Įstatymo, kuris yra tobulo žmogaus sugebėjimų matas. Tačiau Kristaus auka už mus, per tikėjimą užtikrina teisingumo rūbą, kuris uždengia visas mūsų nuodėmes, padarytas dėl silpnumo ir neišmanymo. Tos nuodėmės nėra skaičiuojamos mūsų nenaudai, todėl galime savo nauja širdimi, valia ir protu įvykdyti Įstatymo teisingumą tiek, kiek elgiamės ne pagal kūną, bet pagal Dvasią – P’27, 15, 16.

 

Paralelinės citatos: Apd. 13:39; Rom. 3:20; 7:5-11; 10:4; Gal. 2:16; 4:4,5; Hbr. 7:18; 10:1,2; 2 Kor. 5:21; Gal. 3:13; 5:16,25; Tit. 2:11,12.

Giesmės: 5, 9, 15, 54, 124, 187, 246 / 442, 439, 346.

Poems of Dawn, 89; Wiersze brzasku, 78: Pripildytas Kristaus Dvasios.

Tower Reading: Z’12,239; (R 5070).

 

Klausimai: Ar šią savaitę tikėjau užbaigtu ir tobulu Kristaus darbu? Kaip? Kodėl? Kaip mane tai paveikė?