VASARIO 2

Jei jūs gyvenate pagal kūną – mirsite – Rom. 8:13.

 

Ką reiškia gyventi pagal kūną? Atsakome: Tai reiškia gyventi tenkinant puolusios žmogiškos prigimties polinkius ir troškimus. Tai pats lengviausias elgesio būdas. Viskas, ką jums reikėtų daryti, tai abejingai pasiduoti savo senos prigimties polinkiams ir nustoti kovoti su ja. Kai tik taip pasielgsime, pradėsime plaukti pasroviui ir tuojau pat galėsime patvirtinti, kad srovė kas kart darosi vis greitesnė, o pasipriešinimas jai darosi kaskart vis sunkesnis – Z’95, 8 (R 1748).

*       *        *

Kūnas yra ir įgimti, ir įsigyti nuodėmingi polinkiai, o taip pat įgimti ir įsigyti savanaudiški potraukiai. Gyventi pagal šiuos polinkius reikštų elgesį pagal įgimtos ir įsigytos demoralizacijos principus ir taisykles, o taip pat pagal įgimtą ir įsigytą savanaudiškumą. Toks elgesys užmuš naują širdį, protą ir valią, o kadangi ši žmogiška prigimtis yra atiduota aukai, akivaizdu, kad tie asmenys, kurie vėl iš naujo patenka į nuodėmę ir gyvena pagal kūną, galiausiai turės mirti ir likti mirusiais visam laikui – P’33, 16.

 

Paralelinės citatos: Jobo 4:8; Pat. 14:12; Mt. 26:41; Rom. 6; 8:4-12; Gal. 6:7,8; Hbr. 6:4-8; 10:26-31; Jok. 1:15; 4:4; 2 Pet. 2:20-22; 1 Jn. 5:16; Judo 11-13; 2 Kor. 6:16; Ef. 4:22.

Giesmės: 192, 13, 48, 71, 78, 337, 145 / 108, 275, 203.

Poems of Dawn, 292; Wiersze brzasku, 284: Ar esi Galilėjos, ar Negyvoji Jūra?

Tower Reading: Z’11,136,169; (R 4809, 4830).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokią turėjau pagalbą, kokias kliūtis ir pasekmes?