VASARIO 19

Viskas yra tyra tyriems, bet suteptiems ir netikintiems nieko nėra tyra; ir jų protas, ir jų sąžinė yra sutepti. Jie viešai pareiškia pažįstą Dievą, bet Jo išsigina darbais. Jie yra pasibjaurėtini, nepaklusnūs ir netikę jokiam geram darbui – Tit. 1:15, 16.

 

Kokia tai baisi būsena ir kaip atsargūs turi būti visi Dievo žmonės – ne vien, kad turėtų švarias širdis ir švarias mintis, bet kartu išsaugotų ir savo sąžinę, kad ji būtų labai jautri, artimoje harmonijoje su Dievo Žodžiu! Tokią būseną galime pasiekti tik tada, kai griežtai ir dažnai save teisiame, pasiremdami pavyzdžiu, kurį davė mūsų Dievas – pasiremdami Jo meilės įstatymu.

„Norėčiau pagauti, kai prie manęs artės

Nors mažiausias išdidumo ir geismo troškimas;

Užgesinti greitai įsiliepsnojančią ugnį

Ir sulaikyti savo valios paklydimus”

– Z’99, 214 (R 2516).

*      *       *

Žmogiškos širdies bruožas yra prisirišimas prie kiekvieno dalyko, su kuriuo žmogus susiduria: jam šis dalykas yra geras arba blogas, priklausomai nuo to, ar jis pats yra geras, ar blogas. Tie, kurie yra švarūs, priskiria švarumą tam, su kuo susiduria, tačiau nešvarūs suteršia ir sutepa viską, ką tik bepaliestų. Tas skirtingumas yra todėl, kad yra skirtumas jų moraliniuose bruožuose. Jeigu asmuo, kuris jau kartą priklausė Dievui tampa nešvarus, tai teršia labiau nei tas, kuris niekada nebuvo švarus. Jis, kaip būtybė, yra suterštas – P’36, 14.

 

Paralelinės citatos: Mt. 15:11; Lk. 11:39-41; Apd. 10:15,28; Rom. 14:14,17,20,23; 1 Kor. 6:12; 10:23-25; 1 Tim. 5:8; 2 Tim. 3:5; Hbr. 6:4- 8; 10:26-31; 2 Pet. 2:20-22; 1 Jn. 5:16; Judo 11-13.

Giesmės: 20, 13, 1, 196, 198, 266, 267 / 415, 450, 53a.

Poems of Dawn, 254; Wiersze brzasku, 237: Dievo rūstybė.

Tower Reading: Z’15,245; (R 5746).

 

Klausimai: Ar šią savaitę susilaikiau nuo savimeilės ir tuštybės nuodėmių? Kas man tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?