SAUSIO 4

Lauk VIEŠPATIES! Būk stiprus, ir drąsi tesijaučia tavo širdis! Ir lauk VIEŠPATIES! – Ps. 27:14.

Laikas yra svarbus elementas visuose Dievo planuose. Todėl nebūkime apviltais, jei ant mūsų ateina kantrumo išbandymas ir ilgai laukiame palaimų, kurių trokštame. Dievas paskyrė laiką pasaulio sukūrimui ir jo paruošimui, kad galėtų gyventi žmonės; paskyrė laiką, kad pasaulis gautų reikalingą blogio patyrimą; paskyrė laiką, kad paruoštų atėjimą Kristaus – pasaulio Atpirkėjo; paskyrė laiką, kad paruoštų Bažnyčią ir likusius Savo Evangelijos Amžiaus žmones dalyvauti Jo garbingame karaliavime; taip pat skirs laiką Jo žmonių asmeninių reikalų sutvarkymui ir pataisymui. Dievas neužmiršta, nors mums atrodo, kad į mūsų maldas ilgai nėra atsakoma. Tas, kuris atkreipia dėmesį į krentantį žvirblį ir kuris suskaičiavo visus plaukus ant mūsų galvos, nėra abejingas net ir tyliausiam šauksmui, ar menkiausiam Savo nuolankaus vaiko prašymui – Z’95, 20 (R 1759).

*      *       *

Dievo apvaizda, susijusi su Jo žmonėmis, susideda iš daugelio vėlavimų, kad tokiu būdu galima būtų išbandyti jų kantrybę. Tie, kurie atlaikys šiuos išbandymus su drąsia širdimi, šių išbandymų dėka taps stiprūs Viešpatyje. Todėl jie laukia Viešpaties įvairiose gyvenimo aplinkybėse, būdami tvirtai įsitikinę, kad Tas, kuris yra už juos, apreikš tai laike kiekvieno būtinumo, kuris iškils jų gyvenime – P’33, 191.

 

Paralelinės citatos: Jer. 14:22; Ps. 25:3,5,21; 39:7; 123:2; 62:1,2,5; 33:20; 37:7; Oz. 12:6; Gal. 5:5; Ps. 130:5,6; 40:1; 25:21; 69:3; Mich. 7:7; Dan. 12:12; Iz. 40:31; 64:4.

Giesmės: 313, 7, 92, 102, 201, 214, 318 / 402, 251, 87.

Poems of Dawn, 209; Wiersze brzasku, 201: Pavargusieji, palaukit dar truputį.

Tower Reading: Z’15,190; (R 5711).

 

Klausimai: Ar šią savaitę laukiau Viešpaties? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?