SAUSIO 3

Be paliovos melskitės – 1 Tes. 5 :17.

Kokie bebūtų mūsų įgimti polinkiai susiję su ryžtingumu ir ištvermingumu maldose, visas instrukcijas turime semtis iš Šventojo Rašto, o nugalėdami savo įgimtus išskirtinius norus, turime kaip „maži vaikai” ir „brangūs vaikai” suderinti savo pažiūras ir elgesį su instrukcijomis, duotomis iš viršaus. Todėl visi atsiminkime tuos žodžius: „Prašykite [Mano vardu], tai gausite, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas” (Jono 16:24). Dangiškasis Tėvas padaugino turtus malonės, palaimos ir apvaizdos tiems Savo paklusniems ir ištikimiems vaikams, kurie Jo prašys šių   dalykų – Z’96, 162 (R 2004).

*      *       *

Dievo žmonės visada turi melstis ir niekada nenustoti. Vis atidedamas atsakymas į maldą yra pats brangiausias palaiminimas. Todėl, dažnai pasikartojantis, nepaliaujamas Tėviškos malonės prašymas maldoje, galiausiai suteiks mums gilesnį dvasingumą ir leis pasiekti šventą troškimą – P’34, 189.

 

Paralelinės citatos: 1 Pet. 4:7; Lk. 2:37; 11:5-13; 21:36; Rom. 12:12; Ef. 1:15,16; 6:18; Flp. 4:6,7; Kol. 1:9; 4:2; Ps. 5:1- 3; 42:8; 109:4; 116:2; Dan. 6:10; Apd. 6:4; 10:2,9; Rom. 1:9; 1 Tes. 3:10; 1 Tim. 5:5; 2 Tim. 1:3.

Giesmės: 35, 239, 1, 26, 48, 69, 115 / 346, 439, 347a.

Poems of Dawn, 115; Wiersze brzasku, 107: Be perstojo melskitės.

Tower Reading: Z’15,182; (R 5707).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su mano nepaliaujama malda? Kas man tame padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?