SAUSIO 18

Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui – Rom. 12:11.

Tegul visi, kurie trokšta sėkmingai bėgti šiose varžybose, atidžiai stebi savo uolumą ir aktyvumą Viešpaties tarnyboje. Jeigu palaidosime vieną ar daugiau mūsų talentų po pasaulinių rūpesčių ir sunkumų naštomis, ko galima būtų išvengti arba tai pašalinti; ir jeigu mūsų talentus palaidosime po savo ar šeimos pasaulietinės ambicijos našta – nesvarbu, ar švaistydami pašvęstą laiką mokslui, filosofijai, muzikai, menui, komercinei veiklai, politikai, malonumams, ar pernelyg pataikaudami išdidumui ir norams – galiausiai, kaip neištikimi tarnai, būsime išmesti į išorinę tamsą – Z’91, 9 (R 1281).

*      *       *

Aktyvumas gyvenimo reikaluose, o ypatingai Viešpaties tarnyboje, yra būtinas, jeigu norime turėti pasisekimą. Kada prie aktyvumo pridedame uolumo, stropumo dvasią, kuri dega ir yra pilna entuziazmo, tai sudarome sąlygas geresniam pasisekimui. O jei šis aktyvumas ir uolumas bus atiduotas Viešpačiui ir bus einama išminties kryptimi, tai atneš naudos Dievo reikalui, o tas asmuo, per kurį pasireiškia šios geros savybės, bus labai pažengęs į priekį ir išlavintas – P’33, 191.

 

Paralelinės citatos: 1 Kron. 29:17; 2 Kron. 15:15; Ezr. 7;23; Ps. 42:1,2; 119:139; Pam. 9:10; Iz. 62:6,7; Jn. 9:4; 1 Kor. 13:3; 14:12; 2 Kor. 4:8-10,13,16-18; 9:2; Gal. 4:18; Kol. 3:22-24; Tit. 2:14; Judo. 3; Apr. 3:19.

Giesmės: 277, 20, 13, 266, 272, 208, 78 / 370a, 336, 374.

Poems of Dawn, 280; Wiersze brzasku, 266: Mūsų gyvenimo laikrodis.

Tower Reading: Z’13,314; (R 5334).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau uolus? Kokiame darbe? Kokios buvo pasekmės?