SAUSIO 17

Išsilaikykite Dievo meilėje – Judo 21.

 Mes galime kasdien ir kas valandą išsaugoti save Viešpaties meilėje, jei būsime paklusnūs teisingumo principams ir vis labiau pamilsime juos. Mes turime džiaugtis kiekvienu gyvenimo patyrimu – gyvenimo išbandymais, sunkumais, liūdesiu, nepasisekimais ir t. t., ir džiaugtis nemažiau, nei džiaugiamės gyvenimo malonumais, jeigu tik Viešpats norės kai kurių, ar visų šių priemonių pagalba mus mokinti ir duoti mums galimybę aiškiau pamatyti savo asmeninius silpnumus ir duos gilesnį supratimą apie šį tobulą laisvės ir meilės įstatymą, kurį Jis įsteigė, ir kurio Jis reikalauja laikytis su pilnu ir lojaliu mūsų širdies atsidavimu – Z’02, 173 (R 3021).

*      *       *

Dievo meilė, susidedanti iš nesavanaudiškos meilės Tėvui ir Sūnui iš visos širdies, proto, sielos ir jėgų, iš nesavanaudiškos, bei didesnės nei sau, meilės broliams, ir iš nesavanaudiškos, tokios pačios kaip sau, meilės visai žmonių giminei, ir net priešams, savaime neišlieka žmonių širdyse dabartinių sąlygų metu. Kas neišsaugos šios meilės dabartiniu metu, esant dabartinėms sąlygoms, galinčioms ją sunaikinti, tikrai ją praras. Todėl, jei esame pasiekę tokią meilę, stenkimės ją išsaugoti ir išlaikyti – P’34, 189.

 

Paralelinės citatos: Įst. 33:3,12; Ps. 63:3; 146:8; Iz. 38;17; Jer. 31:3; Jn. 3:16; 14:21,23; 16:27; 17:10,23,26; Rom. 5:8; 2 Kor. 13:11; Ef. 2:4; Kol. 3:14; 1 Jn. 3:1; 4:8-19; Mt. 5:43-48; 19:19; Joz. 22:5; Ps. 91:14; Jn. 13:14,15,34,35; 15:12-19.

Giesmės: 166, 95, 165, 196, 198, 267, 201 / 393, 188a, 171.

Poems of Dawn, 79; Wiersze brzasku, 69: Meilės alchemija.

Tower Reading: Z’02,171; (R 3020).

 

Klausimai: Ar šią savaitę išsaugojau save Dievo meilėje? Kaip? Kodėl? Kokiose aplinkybėse? Kas tam padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?