SAUSIO 10

Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu – Jok. 5:10.

Tikrasis takas vis dar yra „siaurasis takas” nusižeminimo ir savęs išsižadėjimo – takas romumo ir nuolankumo; takas, kuris pareikalaus ir šiais metais tiek pat pastangų ir malonės, kiek ir praeitais, o gal net ir daugiau. Kuo daugiau paaugame malonėje ir pažinime, tuo stipresnė bus pagunda tapti pagyrūnais, išdidžiais, pasipūtusiais, užsispyrusiais ir arogantiškais. Ir kuo aukščiau mes kylame tikėjime, viltyje, meilėje ir veiklume tarnaudami Viešpačiui, tuo labiau didysis priešininkas priešinsis mūsų žengimui į priekį, ir tuo labiau jo slapti agentai mus apkalbės, juodins ir stengsis mums kenkti – Z’95, 3 (R1751).

*      *       *

Dievo skelbėjai visada tampa daugelio pasityčiojimų objektu, patyrė daug kančių; panašiai kaip Dievas, taip ir jie, visa tai pakėlė su dideliu kantrumu. Tuo jie parodė tinkamą sekimo pavyzdį visiems, kurie norėtų tapti Viešpaties žmonėmis ir Jo skelbėjais bei atstovais. Tikrieji Viešpaties žmonės turės naudos, jei seks jų pavyzdžiu, o Viešpaties vardas per tai bus pagarbintas – P’34, 189.

 

Paralelinės citatos: 2 Tim. 3:16; 1 Pet. 1:11; 2 Pet. 1:20,21; 2 Kor. 4:16-18; 2 Tim. 2:10-12; 1 Pet. 3:13-18; 4:13-19; Mt. 5:10- 12; 23:34,37; Lk. 6:22,23,26; Apd. 5:41; 7:52; 2 Kron. 36:16; Neh. 9:26; 1 Tes. 2:15; Jobo 1:22; 2:10; 42:10.

Giesmės: 102, 56, 57, 93, 94, 108, 179 / 295, 321, 281.

Poems of Dawn, 177; Wiersze brzasku, 165: Sudužę mano planai.

Tower Reading: Z’13,312; (R 5332).

 

Klausimai: Kiek šią savaitę turėjau naudos sekdamas pranašų, iškentėjusių blogį, pavyzdžiu? Kokiose aplinkybėse? Kas man padėjo ir kas trukdė?