KOVO 6

Nes aš išmokau būti patenkintas, kokioje tik būklėje esu. Moku ir nepritekęs, moku ir pertekęs gyventi – Flp. 4:11,12.

 

Jeigu sakome, kad mūsų gyvenimo išbandymai yra labai įvairūs, galime padaryti išvadą, jog Viešpats mato, kad mums yra reikalingos tiek aukštumos kaip ir gilumos pasisekimų ir nepasisekimų, norint mus tinkamai išmokyti ir paruošti vietoms ir pareigoms, kurias Jis mums numatė ateityje. Todėl taip, kaip darė Apaštalas, ir mes mokykimės turėti gausiai ir neleisti, kad žemiškų gėrybių perteklius nukreiptų mus nuo pasišventimo įžadų. Taip pat mokykimės būti ir sunkioje padėtyje (nepritekliuje), netrokšdami nieko daugiau, o vien tik tai, ką Viešpaties išmintis ir apvaizda mums suteiks – būkime patenkintais – Z’03, 10 (R 3129).

*      *       *

Pasitenkinimas visose aplinkybėse yra garbingu pasiekimu ir idealu, kurio Viešpaties žmonės turėtų pastoviai siekti. Iš tikrųjų nedaug yra tokių, kurie gali pakelti pažeminimą su pasitenkinimu, o dar mažiau yra tokių, kurie gali priimti pasisekimą su pasitenkinimu. Taigi, tik pereidami įvairius išbandymus, pažeminančius ir išaukštinančius, mokomės priimti viską su pasitenkinimu – P’30, 30.

 

Paralelinės citatos: Ps. 37:7; Pat. 16:8; 17:1,22; 30:8; Pam. 4:6; 5:12; Lk. 3:14; 1 Kor. 7:20, 24; 2 Kor. 6:9,10; 1 Tim. 6:6-12; Hbr. 13:5,6; Ps. 16:6; 37:7,16; Pat. 14:14; 15:13,15,30.

Giesmės: 50, 94, 15, 170, 176, 179, 244 / 13, 1, 87.

Poems of Dawn, 297; Wiersze brzasku, 291: Mūsų Tėvas yra prie šturvalo.

Tower Reading: Z’98,243; (R 2351).

 

Klausimai: Kokius išbandymus turėjau šią savaitę, susijusius su šiuo tekstu? Kokios buvo pasekmės?