KOVO 3

Kas tik teisinga … apie tai mąstykite – Flp. 4:8.

 

Mes negalime leisti mūsų protams galvoti apie neteisingus dalykus, bet mokykimės pritaikyti teisingumo testą kiekvienai savo minčiai ir kiekvienam žodžiui ar poelgiui. Tuo pat metu stenkimės kitus vertinti pasiremdami visai kitu požiūrio tašku, ir kiek leidžia mūsų išmintis – vertinkime kitus, atsižvelgdami į gailestingumą, atleidimą, užuojautą ir pagalbą. Tačiau labai atidžiai ir kritiškai vertinkime kiekvieną savo mintį, kiekvieną savo gerai apgalvotą planą, kad nebūtų pažeisti teisingumo pagrindai, kai mūsų širdis nori tam pritarti – Z’03, 9 (R 3129).

*      *       *

Teisingumas yra gera valia, kurią turime parodyti su dėkingumu kitiems už visą mums padarytą gėrį. Kad teisingumas galėtų vis giliau įsitvirtinti mūsų charakteryje, turime atkreipti mūsų dėmesį į įsipareigojimus Dievui ir žmogui, kuriuos turime išsaugoti savo širdyje visose gyvenimo aplinkybėse. Toks mąstymas apie tai, kas yra teisinga, ištobulins mumyse teisingumą, kuris yra krikščioniško charakterio pamatas ir kuris yra Dievo charakterio ir Dievo Sosto pamatas – P’32, 30.

 

Paralelinės citatos: Iš. 23:1-3,6-8; Kun. 19:13-15; Ezr. 7:26; Ps. 82:2-4; 89:14; Pat. 17:15; Mok. 3:16,17; Iz. 1:17; 59:14; Zach. 8:16; Mt. 5:23,24; Jn. 7:24.

Giesmės: 14, 130, 196, 145, 23, 267, 49 / 24, 238, 314.

Poems of Dawn, 117; Wiersze brzasku, 110: Tegul Viešpats tave laimina ir saugo.

Tower Reading: Z’04,21; (R 3304).

 

Klausimai: Ar šią savaitę mąsčiau apie tai kas teisinga, ar ne? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?