KOVO 28

Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys – 2 Tim. 2:3.

 

Tikrasis karys nediskutuoja dėl reikalo, kuriam tarnauja. Teisinga yra manyti, kad jau prieš įstojant į šią tarnybą, jis buvo apsisprendęs ir įsitikinęs šios tarnybos teisingumu ir tinkamu pasirinkimu. Todėl jis ją vertina ir atmeta bet kokius prieštaravimus. Jis yra pasiruošęs panaudoti viską jos apgynimui ir nori būti pilnai panaudotu. Garbingas darbas yra tarnauti Kristui sąžiningai ir visiškai ištikimai. Tikrai, turime neapsakomą džiaugsmą žinodami, kad esame teisingoje pusėje, kad už šio „krauju apšlakstyto karo lauko” ir „tamsaus mirties slėnio” randasi puikus įėjimas į pergalingo Karalių karaliaus džiaugsmą ir ramybę. Turėdami tokią viltį, nei vienas neturėtų trauktis, matydamas kovos sunkumus, prarasti drąsą, matydamas baisų priešo įniršį, neturėtų drebėti žinodamas, kad užeina badas, troškulys, nuogumas, žaizdos ar net mirtis – Z’03, 84 (R 3162).

*      *       *

Viešpaties žmonės – tai armijos kariai, kurios Vadas yra Jėzus. Jų kova reikalauja didelės ištvermės, kadangi yra daug sunkumų, kuriuos reikia pakelti. Ir toliau, jie turi tęsti savęs išsižadėjimą, nors turi daug ir trūkumų. Jų įvairūs netobulumai ir ydos išbando ištvermę kraštutinai, beveik iki sąmonės netekimo. Jų ydos priverčia rodyti ištvermę, norint, kad neatsirastų apatija, abejingumas, nes išbandymų ir kančių stiprumą bei įtampą galime pakelti tik su tokia dvasia, kuri yra užgrūdinta, pakeliant išbandymus, ir kuri palaikoma Viešpaties – P’35, 32.

 

Paralelinės citatos: Hbr. 2:10; Iz. 59:16,17; 54:17; Ef. 6:10-17; Rom. 13:12; 2 Kor. 6:7; 10:4,5; 1 Tes. 5:8; 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 4:7; 1 Kor. 16:13; 1 Pet. 5:8,9; Flp. 1:27; 4:1; Joz. 1:6,7; Dan. 11:32.

Giesmės: 272, 20, 183, 164, 44, 266, 13 / 336, 345, 58.

Poems of Dawn, 77; Wiersze brzasku, 67: Amen, Amen.

Tower Reading: Z’14,54; (R 5403).

 

Klausimai: Ar šią savaitę atlaikiau išbandymus ir laimėjau krikščionišką kovą? Kaip? Kodėl? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokie buvo rezultatai?