KOVO 2

Kas tik yra tiesa, kas tik garbinga [verta pagarbos] … apie tai mąstykite – Flp. 4:8.

 

Kiekvienas, kuris simpatizuoja ir pritaria neteisybei ar perdeda savo kalboje, mažiau ar daugiau suteršia save. Tuo tarpu atsižvelgiant į tai, kiek mes valome savo mintis ir vengiame perdėjimų ir pan., tai tokiame laipsnyje ir išvalome savo protą ir visą savo charakterį. Neužtenka to, kad esame įsitikinę tam tikrų dalykų teisingumu. Turime ir toliau juos tikrinti ir atpažinti iki kokio laipsnio jie yra verti garbės ir kilnūs. Nes nors Viešpats ir pridengė mūsų peiktinus charakterio bruožus ir nori pridengti juos Savo nuopelnų dėka iki galo, tačiau vis tiek negalime simpatizuoti savo puolusiai būsenai, bet priešingai, turime trokšti tikro kilnumo ir aukščiausio laipsnio tyrumo ir garbingumo mūsų širdyse, mintyse ir mūsų bendravime su Dievu ir artimaisiais – Z’03, 9 (R 3129)

*     *      *

Teisingi dalykai yra tie, kurie susiję su Dievo Planu. Garbingi dalykai – tie, kurie yra gerbtini, pašvęsti, šventi, ir tie, į kuriuos reikia atsižvelgti, norint elgtis pagarbiai, garbingai ir nuolankiai. Apaštalas skatina Dievo žmones, kad mąstytų apie tuos dalykus, kadangi tokia meditacija suteiks ir ištobulins mūsų širdyje ir prote tikrąją išmintį – išmintį, kuri pirmiausia yra skaisti, paskui taiki, mandagi, pakanti, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, be šališkumo ir be veidmainystės – P’33, 45.

 

Paralelinės citatos: Iš. 34:6; Ps. 33:4; 91:4; Pat. 3:3; Iz. 65:16; Dan. 4:37; 10:21; Zach. 8:16; Jn. 8:31,32; 14:6; 17:17; Ef. 4:25; 2  Tim. 2:15; Kun. 19:35,36; Įst. 25:13-16; Ps. 24:4; Iz. 33:15,16; Apd. 24:16; 2 Kor. 4:1,2; 8:21; 1 Tes. 4:11,12; Hbr. 13:18; 1 Pet. 2:12.

Giesmės: 22, 49, 296, 130, 136, 145, 315 / 100, 452, 380.

Poems of Dawn, 249; Wiersze brzasku, 233: Šviesa ir tiesa.

Tower Reading: Z’11,165; (R 4838).

 

Klausimai: Ar aš šią savaitę mąsčiau apie teisingus ir pagarbos vertus dalykus? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?