KOVO 17

Tad atimkite iš jo tą talentą ir duokite tam, kuris turi dešimt talentų, nes kiekvienam turinčiam bus duota, ir jis apsčiai turės, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi – Mt. 25:28,29.

 

Kodėl šis, vieną talentą turintis žmogus, buvo išrinktas kaip iliustracija tų, kurie užkasa savo talentus? Taip norima parodyti atsakomybę tų, kurie turi mažiausiai, ir kad Viešpats tikisi, kad net ir mažiausias iš Jam pasišventusių žmonių žinos apie tuos talentus (progas, galimybes), kurias jis turi ir jas panaudos. Taip pat parodyti, kad neliks be kaltės net ir tie, kurie turi mažiausią talentą (galimybę) tarnauti Jam, Jo broliams, Jo Tiesai ir kurie apsileidžia, neišnaudoja tos galimybės – Z’01, 59 (R 2764).

*      *       *

Talentai yra galimybės, palankios progos, kurias Dievas duoda kiekvienam, priklausomai nuo jo sugebėjimų atlikti tarnybą. Tie, kurie neišnaudoja šių palankių progų, praranda jas visas; o tuo tarpu tie, kurie jas išnaudoja ne tik, kad išlaiko savo asmenines, bet dar papildomai įsigyja ir laimi palankias progas kitų – net ir tas prarastas per apsileidimą. Tegul tai bus įspėjimas kiekvienam iš mūsų, kad pagautume ir panaudotume šias brangias tarnybos galimybes dabar – P’32, 30.

 

Paralelinės citatos: 1 Kor. 4:1,2; Mt. 13:12; Mk. 4:25; Lk. 8:18; 12:35-38,42; 16:2; 19:26; 1 Kor. 15:10; Kun. 10:1-7; Apd. 1:20; Mt. 24:45-51; 1 Pet. 4:10.

Giesmės: 208, 13, 130, 136, 145, 183, 299 / 368, 342, 203.

Poems of Dawn, 145; Wiersze brzasku, 138: Padarysiu viską, ką galiu.

Tower Reading: Z’06,315; (R 3869).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau ištikimu, ar neištikimu prievaizdu? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?