KOVO 15

Teisusis gyvens tikėjimu – Hbr. 10:38.

 

Nepakanka to, kad tikėjimu gauname pirmą gyvenimo impulsą. Kai jau perėjom iš mirties į gyvenimą, ir toliau pastoviai turime priimti ir įsisavinti gerą dvasinį maistą, kad per jį galėtume užaugti. Turime elgtis pagal tikėjimą, pasiduodami Šventosios Dvasios vadovavimui per Tiesos Žodį. Gyvenimas tikėjimu yra asmeniškas dalykas, susijęs tiek su širdimi, tiek ir su protu. Tai yra kažkas daugiau, nei priėmimas doktrinų, kurias pripažįstame, kad jos Biblijinės ir todėl teisingos: tai yra įsisavinimas to, ką patikrinome, kad tai yra Tiesa. Todėl Tiesos principai ir pagrindai, turi tapti mūsų taisyklėmis, o jos pažadai – mūsų įkvėpimu – Z’95, 92,93 (R 1798).

*      *       *

Žmogaus pastangos, norint gauti amžiną gyvenimą per darbus, pasirodė yra pražūtingos, kadangi žmogus yra puolęs. Kristaus auka davė galimybę suteikti teisingumą, nepriklausomai nuo Įstatymo, tiems, kurie ja tiki. Taigi, kas priima Kristų kaip savo Išgelbėtoją, per tikėjimą įgyja priskiriamą amžiną gyvenimą. Tokiu būdu, teisusis gyvens – tikėjimu pasieks priskirtą amžiną gyvenimą. Pasišventę taip pat gyvena tikėjimu toje prasmėje, kad elgiasi pagal tikėjimą, o tai skiriasi nuo gyvenimo pagal regėjimą. Ir pagaliau, tikrąjį amžiną gyvenimą visose egzistavimo srityse, galime gauti tik per ištikimybę. Taigi, visose šiose trijose reikšmėse, teisingasis gyvens tikėjimu – P’34, 31.

 

Paralelinės citatos: Hab. 2:4; Jn. 3:15,16,36; 5:24; 6:40; Rom. 1:17; 3:19-5:1; 10:4; Gal. 2:16-21; 3:5-13,21-26; Ef. 2:8-10; Flp. 3:9; Hbr. 11:3-39; Jok. 2:17-26.

Giesmės: 174, 15, 54, 124, 178, 246, 295 / 66, 102, 132.

Poems of Dawn, 71; Wiersze brzasku, 60: Tikėk Dievu.

Tower Reading: Z’94,146; (R 1652).

 

Klausimai: Ar šią savaitę gyvenau tikėjimu? Kas man tame padėjo arba trukdė? Kokie buvo rezultatai?