KOVO 13

Taigi visi, kurie esame tobuli, būkime taip nusistatę, ir jei apie ką kitaip galvojate, Dievas ir tai jums apreikš. Tik laikykitės to, ką esame pasiekę – Flp. 3:15,16.

 

Yra būtina, kad tie, kurie pasiekė tobulos meilės lygį, būtų aktyviai užsiėmę Viešpaties tarnyboje, guldydami savo gyvybes už brolius. Tokie privalo laikyti save netiktai Dievo ir teisingumo principų atstovais, bet ir atstovais galingų Viešpatyje ir Jo galios jėgoje bei tikėjime Jo Žodžiu – pasiruošę, norintys ir sugebantys padrąsinti kitus, kurie bėga šiose lenktynėse, kad ir jie galėtų pasiekti tą „pažymėtą ribą” – Z’01, 10 (R 2753).

*      *       *

Ankstesni pasiekimai, susiję su charakteriu, sudaro pagrindą dabartiniam charakterio ugdymui ir pažadą būsimam charakterio ugdymui. Ištikimas pasinaudojimas tuo, ką jau pasiekėme, padės tolimesniam augimui. Tokie yra širdžių jausmai visų tų, kurių širdys yra visiškai sustiprintos Dievuje. Ir neatsižvelgiant į jų trūkumus tarnybos, pažinimo ar malonės srityje, Dievas pripažins tokį jų charakterį kaip tinkamą tolimesniam palaiminimui augant tarnyboje, žiniose ir malonėje, kuo tinkamu laiku Jis juos apdovanos – P ’30, 30.

 

Paralelinės citatos: Jobo 1:1; Ps. 37:37; Mt. 5:48; 19:21; 1 Kor. 2:6; 14:20; 2 Kor. 13:11; Ef. 4:11-13; Kol. 4:12; Hbr. 5:14; 1 Pet. 5:10; Gal. 5:10; Rom. 12:16; 15:5; Flp. 2:2; 4:2; Gal. 6:16.

Giesmės: 267, 1, 20, 23, 95, 170, 315 / 135, 321, 251.

Poems of Dawn, 306; Wiersze brzasku, 304: Ankstyvasis lavinimas.

Tower Reading: Z’08,183; (R 4188).

 

Klausimai: Ar šią savaitę aš stengiausi elgtis pagal šį tekstą? Kokios buvo pasekmės?