BIRŽELIO 7

O visos malonės Dievas, kuris jus pašaukė į savo amžiną šlovę Kristuje, pats jus, trumpą laiką kentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins, pastatys ant tvirto pamato – 1 Pet. 5:10.

 

Šią trokštamą tobulą savikontrolę, šiuos sugebėjimus pasipriešinti blogiui, šį ištirtą tikėjimą, kantrybę ir visas dorybes, tvirtą ir pastovų poilsį Kristuje bei viltį, paremtą Jo pažado Žodžiu, gali pasiekti tikrieji Kristaus kareiviai su sąlyga, kad iškęs ir pakels sunkumus. Be abejonės, Apaštalas kalbėjo apie savo asmeninius išbandymus, gautus ir patirtus Viešpaties tarnyboje iki pat savo senatvės. Tokie turėtų būti ir mūsų išbandymai. Tegul kiekvieni praeinantys metai atveda mus kaskart vis arčiau garbingos tobulumo viršūnės! – Z’95, 202 (R 1859).

*      *       *

Pakvietimas dalyvauti Evangelijos Amžiaus pašaukime yra vienas iš nuostabiausių Dievo malonės pasireiškimų. Nieko nuostabaus, kad šio pašaukimo įvykdymas reikalauja ištikimybės pačiuose kritiškiausiuose išbandymuose, kuriuos lydi kančios. Šie kentėjimai atlieka tris dalykus, tobulinant mūsų naują širdį, protą ir valią: (1) sustiprina mus, kad turėtume teisingą nuostatą blogio atžvilgiu, sustiprina mūsų gerus jausmus, geras malones (dorybes) ir žinias; (2) suteikia pusiausvyrą krikščioniško charakterio įvairiems elementams ir jo dorybėms; ir (3) galiausiai ištobulina, kristalizuoja krikščionišką charakterį. O tai atlieka Viešpats, Dievo Dvasios galia, Jo Žodžio ir apvaizdos dėka – P’34, 95.

 

Paralelinės citatos: 1 Kor. 1:9; 1 Tim. 6:12; Ps. 30:5; Iz. 54:8; Mt. 5:12; Rom. 8:18,37; 1 Pet. 1:6; Ef. 3:16; 6:10-17; Kol. 1:11; 2 Tim. 2:1; 2 Tes. 2:17; 3:3; 1 Tes. 3:12,13; Jok. 5:8; 2 Pet. 1:12; Rom. 8:29; Lk. 6:40; Ef. 4:12; Hbr. 13:20,21.

Giesmės: 105, 305, 266, 272, 78, 201, 230 / 257, 351, 462.

Poems of Dawn, 305; Wiersze brzasku, 303: Reikalinga jėga. 

Tower Reading: Z’95, 105; (R 1806).

 

Klausimai: Ką šis tekstas man reiškė šią savaitę? Kaip? Su kokiais rezultatais?