BIRŽELIO 4

Kad jūsų ištirtas tikėjimas, daug vertingesnis už auksą, kuris, nors ir pragaišta, tačiau ištiriamas ugnimi, būtų rastas gyriui, garbei ir pagarbai tuo metu, kai apsireikš Jėzus Kristus – 1 Pet. 1:7.

 

Tai jūsų tikėjimas dabar yra bandomas. Kada turėjote ramias dienas, kada malonės saulė aiškiai švietė virš jūsų, jūs ramiai dėjote Tiesos žinių pamatą ir statėte krikščioniško charakterio antstatą. Bet dabar esate krosnyje jūsų išbandymui. Todėl būkite drąsūs. Sustiprinkite kantrybę. Sukaupkite, įtempkite visas jėgas, reikalingas ištvermei. Tvirtai laikykitės vilties. Atsiminkite pažadus, kurie vis dar priklauso jums ir „nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis!”. „Tikėjime ir viltyje bus jūsų stiprybė”. „Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo”, nes tikėjimas nugali – Z’95, 135 (R 1822).

*      *       *

Taip, kaip tauriųjų metalų specialistas, dėdamas aukso rūdą į įkaitusią tiglinę krosnį, nenori šio aukso sunaikinimo, bet atskyrimo nuo šlako ir apvalymo, taip ir Dievas, duoda mums ugningus išbandymus ne tam, kad sugriauti mūsų tikėjimą, bet norėdamas atskirti jį nuo nuodėmės, klaidos, savanaudiškumo ir pasaulietiškumo šlako. Taip šis tikėjimas tampa visais požiūriais vertingu, kuris mūsų Viešpaties apreiškimo metu – Jo Epifanijos metu – bus parodytas kaip vertas garbės, pagarbos ir šlovės – P’36, 78.

 

Paralelinės citatos: 1 Kron. 29:17; Ps. 26:2; 81:7; Mt. 13:19-22; 2 Tes. 1:3-5; Hbr. 6:13,18; Jok. 1:3,12; Hbr. 11:7, 17-19,25,29,30,32-39; Jobo 1;2; Ezr. 8:22; Mt. 8:23-27; 15:21-28; 9:28; 14:25-33.

Giesmės: 197, 12, 57, 93, 110, 124, 137 / 402, 251, 135.

Poems of Dawn, 51; Wiersze brzasku, 42: Tinkamas buvo šis kelias. 

Tower Reading: Z’12, 320; (R 5114).

 

Klausimai: Kokius išbandymus, susijusius su šiuo tekstu, patyriau šią savaitę? Kaip juos pergyvenau? Kokie išbandymai man buvo naudingi, o kokie sukėlė trukdymų? Kokios buvo pasekmės?