BIRŽELIO 28

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok VIEŠPATIES ir venk pikta – Pat. 3:7.

 

Dievo vaikui nėra pavojingesnio dalyko kaip puikybė, išdidumas. Nes tai užkerta kelią širdies reformai ir pažangai, neleidžia mūsų panaudoti kitų naudai ir būti ypatingai naudingais Dievo tarnyboje. Dievo Žodis taip sako: „Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę”. Vietoj to, kad pasitikėti savimi, išmintis liepia priešingai, nepasitikėti savimi, nepamiršti savo silpnybių, netobulumų ir ragina parodyti daugiau garbės Dievui ir pasitikėjimo Juo. O tai labiau, nei kas nors kitas, sustiprins, padės atsiskirti ir nedalyvauti mūsų puolusios prigimties bloguose darbuose ir poelgiuose – Z’96, 263 (R 2060).

*      *       *

Būti išmintingam savo paties akyse, reiškia pasitenkinimą savimi ir savęs pervertinimą asmeninių žinių atžvilgiu. Tie, kurie yra tokio nusiteikimo, negali mokytis ir, be abejo, atpuls nuo Tiesos, nebent pataisys savo elgesį. Jeigu jie nori, kad būtų išgydyti nuo šios savo ydos, tegul išmoksta pirmenybę duoti Dievui savo širdyse. Tokiu būdu galės nutraukti ryšius su nuodėme, neteisingumu ir praktikuoti gėrį – P’34, 95.

 

Paralelinės citatos: Įst. 9:7; 15:5; Ps. 131:1,2; Pat. 10:8; 22:4; 30:32; Rom. 12:16; 1 Kor. 3:18; Įst. 10:12; Joz. 24:14; 1 Sam. 12:24; Jobo 28:28; 37:24; Ps. 25:12-14; 103:11,13,17.

Giesmės:44, 130, 13, 95, 125, 136, 145 / 124, 75, 238.

Poems of Dawn, 82; Wiersze brzasku, 73: Tiesiog leisk savo Tėvui daryti tai, ką Jis nori.

Tower Reading: Z’13, 57; (R 5186).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai?