BIRŽELIO 20

Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, jame nėra Tėvo meilės – 1 Jn. 2:15.

 

Draugystė su pasauliu reiškia elgesį ir gyvenimą laikantis jo idėjų ir prisitaikymą prie jo papročių. Šioje prasmėje mes negalime mylėti pasaulio, turime būti nuo jo atsiskyrę ir opozicijoje jo atžvilgiu. Toks yra parodytas mums kelias. Tai kelias, kuris tam tikru požiūriu yra sunkus, apleistas, bet kartu ir vienintelis ramybės ir laimės kelias. Dabartinis pasaulis su savo geismais greitai praeina. Jis yra tuščias, mūsų nepatenkina ir galiausiai veda prie katastrofos ir griuvėsių. Bet tie, kurie džiaugiasi Viešpaties nurodytu keliu, turi palaimą nešantį dvasinį artumą ir ryšį bei jaučia vienybę su Juo. Jų džiaugsmas eina iš šaltinio, kurio pasaulis negali suprasti – nes gyvena aukštesniame gyvenimo laipsnyje, kvėpuoja grynesniu oru bei džiaugiasi šventesne ir malonesne draugyste, nei pasaulis gali kada nors duoti – Z’96, 67 (R 1955).

*      *       *

Čia paminėtas pasaulis, tai dabartinė visuomeninė tvarka. O tai kas pasaulyje, tai įvairūs reikalai ir jausmai. Mylėjimas šių dalykų reiškia simpatizavimą blogiui. Nė vienas Dievo vaikas negali jausti simpatijos dabartinei visuomeninei daiktų tvarkai, jos sudedamosioms dalims ir jausmams, ir tuo pačiu laiku būti pripildytais ir valdomais Viešpaties Dvasios, kuri visų pirma reiškia Dievo meilę. Dievo meilė, kuri kontroliuoja mūsų elgesį, iššaukia ilgesį Dieviškos visuomeninės tvarkos, kuri viešpataus kitoje dispensacijoje. O tai, be abejo, apribos mūsų meilę šiam pasauliui ir jo reikalams – P’35, 102.

 

Paralelinės citatos: Mt. 6:24; Lk. 14:26; Rom. 12:2; 8:5; Gal. 1:4; 6:14; Jok. 4:4,14; 1 Jn. 2:16,17; 3:1, 11-18; 4:7-21; Ps. 119: 37; 39:6; 1 Kor. 7:31; 1 Pet. 1:24; 1 Kor. 13.

Giesmės: 150, 48, 97, 176, 180, 213, 312 / 104, 450, 101.

Poems of Dawn, 38; Wiersze brzasku, 29: Kam jūs tarnausite? 

Tower Reading: Z’12, 370; (R 5138).

 

Klausimai: Kaip Dievo meilė šią savaitę iš mano širdies išstūmė meilę pasauliui? Kas tam padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?