BIRŽELIO 17

Bet kas gali iškęsti Jo atėjimo dieną, ir kas ištverti, Jam pasirodžius? Nes Jis bus kaip lydytojo ugnis … Jis atsisės kaip lydytojas ir sidabro valytojas – Mal. 3:2,3.

 

Didysis metalo Rafinuotojas stebi, kaip taurus tavo charakterio metalas atspindi Jo charakterio paveikslą. Kitaip pasakius, Jis atkreipia dėmesį į tai, kokios įtakos kiekviename išbandyme skatina mūsų poelgius: ar įtakoja mus laikina dabartinė nauda, ar pasaulietinė nuomonė, ar asmeninė draugystė, ar žemiška meilė – vyrui, žmonai, vaikams, ar meilė patogumams arba noras ramybės bet kokia kaina; arba priešingai – ar mus valdo vien tik tiesos ir teisingumo principai, ar su uolumu ir energija ginsime tuos principus, neatsižvelgdami į darbo gausybę, triūsą ir kentėjimus, ir taip kovosime gerąją tikėjimo kovą net iki paskutinio atodūsio – pačios mirties – Z’96, 45 (R 1943).

*      *       *

Abu mūsų Viešpaties pasirodymai, Jo pirmasis ir antrasis atėjimai, buvo didelių išbandymų periodai Dievo žmonėms. Šie Jo buvimo čia periodai iš esmės ir lemiamai išbandė širdžių laikysenas kiekvieno kūniško ir kiekvieno dvasinio Izraelito. Patys rūsčiausi išbandymai atėjo ant jų šių dviejų periodų laike norint parodyti jų širdžių būseną, nes visi tie išbandymai vyko vadovaujant mūsų Viešpačiui. Pats svarbiausias klausimas Paruzijos metu buvo: ar bandomas asmuo bus apreikštas kaip naujas kūrinys ar ne; o Epifanijoje – ar naujasis kūrinys bus apreikštas kaip Mažojo Būrelio narys, ar kaip Didžiosios Minios. Šiuose abiejuose perioduose išbandomi buvo ne vien charakteriai, bet kartu ir mokslai – P’26, 76.

 

Paralelinės citatos: Pr. 22:1; Įst. 8:2,5; Jobo 1:8-2:10; Dan. 12:10; Jok. 1:2,3,12; 1 Pet. 1:6,7; Hbr. 12:1-14; Joel. 2:11; Apr. 6:17.

Giesmės: 67, 63, 130, 57, 120, 328, 197 / 422, 281, 108.

Poems of Dawn, 254; Wiersze brzasku, 237: Dievo rūstybė. 

Tower Reading: Z’16, 195; (R 5916).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios rezultatus jie davė?