BIRŽELIO 15

Aš įvykdysiu jums amžiną sandorą, nesulaužomus malonės pažadus Dovydui – Iz. 55:3.

 

Visi, kurie alksta ir trokšta teisybės, kurių sielos taip labai trokšta Dievo, kaip elnias vandens šaltinio ir, kurie suradę jį pasišventė Jam, gaudami patepimą Šventąja Dvasia, kuri paliudija jų dvasiai, jog jie yra Dievo sūnūs, t. y. tie, kurie, kaip patepti sūnūs pastebi savyje tikrųjų sūnų bruožus: lojalumą, ištikimybę, uolumą, energiją, drąsą, išmintingumą ir kitus bruožus, tai jie sudaro klasę žmonių, su kuria Dievas sudarė amžiną sandorą ir kuriai priklauso „nesulaužomi malonės pažadai Dovydui” – Z’96, 29 (R 1936).

*      *       *

Sandoros būna dviejų rūšių: pirma, tai besąlyginis pažadas įpareigojantis vieną pusę kitos atžvilgiu; antra, tai kontraktas, sutartis įpareigojanti abi puses viena kitos atžvilgiu. Sandora, apie kurią kalba ši eilutė („malonės pažadai Dovydui“) yra pirmoji, besąlyginė sandora. Mylimas Dovydas reiškia Kristaus klasę, o „nesulaužomi malonės pažadai Dovydui”, tai pažadai, priklausantys šiai klasei. Šie pažadai yra nesulaužomi, t. y. tikri, kadangi yra garantuoti ir patvirtinti Dievo priesaika; ir yra amžini, nes jų gėriu bus galima amžinai naudotis. Taigi, šie pažadai – tai puikus paveldėjimas. Kokią didelę dalį nuo Viešpaties turi šios klasės nariai! – P’33, 79.

 

Paralelinės citatos: Pr. 22:16-18; 2 Sam. 23:5; Ps. 89:34-37; Apd. 13:34; Rom. 9:7-13; Gal. 3:8,9,14-19,26-29; 4:21-31; Hbr. 6:13-20; 11:17-19; 2 Kor. 1:20.

Giesmės: 27, 41, 330, 333, 72, 58, 204 / 57, 100, 175.

Poems of Dawn, 9; Wiersze brzasku, 6: Pažadas su priesaika – Evangelija.

Tower Reading: Z’09, 27; (R 4318).

 

Klausimai: Kokią reikšmę turėjo šie pažadai man šią savaitę? Kaip jais pasinaudojau? Kokie buvo to rezultatai?