BIRŽELIO 14

Dievas priešinasi išdidiems, o nuolankiems teikia malonę – 1 Pet. 5:5.

 

Mylimieji, pirmiausiai gerai saugokime nuolankumo bruožą. Ir tik tada, kai esame mažais savo akyse, Dievas gali mus panaudoti saugiu mums būdu. Tačiau Dievas mūsų neuždengia ir nepaslepia nuo įvairių ištikimybės išbandymų. Jeigu Viešpats šiandien tave šiek tiek išaukština, padrąsina sėkme Jo tarnyboje, priimk tai nuolankiai ir nusižeminusiai, prisimindamas apie savo nevertumą ir netinkamumą, galbūt Dievui patiko veikti per tave. Kartu būk pasiruošęs priimti ir kitos dienos pažeminimo būseną, kuri gali būti reikalinga drausmės ir disciplinos palaikymui ir tavo charakterio tinkamam subalansavimui. Jeigu praėjusios dienos pasisekimai sukelia tavyje susierzinimą ir pasipiktinimą šios dienos pažeminimu, tada saugokis! Nes dar nesi tiek dvasiškai ištobulėjęs, koks turėtum būti – Z’96, 19 (R 1919).

*     *      *

Išdidūs žmonės pernelyg aukštai mano apie save, pasikliauja savimi ir siekia savęs išaukštinimo. Tačiau, kurie yra iš tikrųjų nuolankūs ir nusižeminę, save vertina kukliai, labiau pasitiki Dievu nei savimi ir nusižemina dėl Jo reikalo. Išdidūs braunasi į vietas, kurios viršija jų sugebėjimus ir nuopelnus. Jie dažnai stengiasi nustumti į šalį kitus ir visada kišasi į Dievo tvarką. Todėl Dievas, verčiamas būtinumo, turi jiems pasipriešinti; tačiau nuolankiuosius Jis pastoviai išaukština, kadangi jų sugebėjimai ir nuopelnai užtikrina jiems suteiktą malonę, kurios jie nesiekia savanaudiškai ir netinkamu būdu – P’34, 95.

 

Paralelinės citatos: Jok. 4:6,10; Iz. 57:15; 66:2; Mt. 20:26-28; Mk. 10:43-45; Jobo 22:29; Pat. 15:33; 29:23; Dan. 4:37; Lk. 14:11; 18:14; 1 Pet. 5:6.

Giesmės: 63, 47, 114, 134, 191, 229, 307 / 87, 1, 37.

Poems of Dawn, 230; Wiersze brzasku, 217: Prisikėlimas. 

Tower Reading: Z’14, 345; (R 5578).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės?