VASARIO 8

Mažatiki, ko suabejojai? – Mt. 14:31.

 

Ką turime daryti, norėdami įveikti šią tikėjimo stoką ir padidinti tikėjimą? Mes atsakome, kad kaip seniau Apaštalai, taip ir mes turime melstis: „Viešpatie, padidink mūsų tikėjimą”. Ir tuomet, kiekvienas veikdamas santaikoje su šia malda, turi tobulinti tikėjimą savo širdyje: (a) pastoviai atnaujindamas savo atmintyje Dievo pažadus ir išsamiai susipažindamas su šiais pažadais Tėvo Žodyje, ir (b) kaskart vis geriau atsimindamas tai, kad po sudarytos sandoros su Viešpačiu, šie pažadai priklauso jam. Dėkodamas maldoje Viešpačiui, savo širdimi ir lūpomis turi priimti šiuos pažadus kaip savo ir priskirti juos sau savo mintyse ir kalbėdamas su broliais apie šventus dalykus – Z’00, 170 (R 2642).

*      *       *

Vienas iš labiausiai stebinančių ir sunkiausiai suprantamų dalykų yra abejojantis krikščionis. Turėdami Dievą tobulą išmintyje, teisingume, meilėje ir jėgoje, kuris prisiekė, kad visi daiktai veiks mūsų gėriui, ir turėdami Gelbėtoją, kuris tapo mūsų išmintimi, teisingumu, pasišventimu ir išlaisvinimu, bei kuris papildė tai, ko mums trūko, išlaisvino nuo visokių ydų, ištobulino mumyse visokį gėrį, o Šventosios Dvasios pagalba padarė mus kandidatais į Karalystę, aprūpino mus viskuo, kas reikalinga, kad galėtume pasiekti Karalystę, kodėl mes turėtume abejoti? – P’34, 15.

 

Paralelinės citatos: Jobo 30:20; Ps.22:2; 31:22; 42:5,6; 49:5; 73:13- 17; 77:3,7-9; Pat.24:10; Iz. 40:27,28; 49:14,15; Jer. 8:18; 15:18; 45:3; Rd. 3:8,17,18; 5:20; Mt. 8:23-27; 4:29-31; 17:14-21; 28:17; Mk. 4:38- 40; Pr. 12:12,13; Iš 14:10-15.

Giesmės: 197, 63, 110, 293, 305, 328, 330 / 53a, 124, 407.

Poems of Dawn, 65; Wiersze brzasku, 53: O tu, mažatiki.

Tower Reading: Z’14,88; (R 5424).

 

Klausimai: Ar šią savaitę tikėjau ar abejojau? Kokiose aplinkybėse? Kokie buvo rezultatai?