VASARIO 6

Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų. Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština – Ps. 75:6,7.

 

Mes galime turėti norų ir troškimų būti naudingais, kurie niekada nebus patenkinti. Gali būti, kad Dievas mato, kad negalėtume pakelti išaukštinimo ir garbės, kurių trokštame. Jis žino geriau už mus, kas yra reikalinga mūsų gėriui, todėl nori, kad būtume patenkinti Jo apvaizda – tačiau būtume ne dykinėjantys, bet darbštūs, ne lengvabūdiški, bet budrūs, ne abejingi, bet uolūs, rimtai trokštantys vykdyti Dievo valią. Būkime kantrūs tada, kai esame apribojami, ir būkime patenkinti tada, kai esame apleisti ir užmiršti, žinodami, kad „taip pat ir tie tarnauja, kurie tik stovi ir laukia“, ir kad Viešpats savo tinkamai paskirtą valandą gali mus paskatinti įvykdyti Jo tikslus – Z’95, 11 (R 1756.

*     *      *

Nebūna atsitiktinumų Dievo žmonių išbandymuose. Lygiai kaip ir jų išaukštinimas, taip ir pažeminimas, jų pasisekimai ir nepasisekimai yra Dievo priežiūroje. Jo neklaidingas teismas pritaiko įvairiuose mūsų gyvenimo reikaluose besikeičiančią apvaizdą, viską sutvarko taip, kad visi daiktai veikia gėriui tiems, kurie myli Dievą. Todėl galime ramiai ilsėtis, atsiduodami į Jo rankas – P’30, 14.

 

Paralelinės citatos: Jok. 4:10-12; 1 Pet. 5:6; Lk. 6:37; 1 Sam. 2:7; Dan. 2:21; Ps. 113:7,8; Lk. 1:46-55; Mt. 13:10-17; Rom. 9:6- 33; 11:1-33; 14:4,13.

Giesmės: 67, 11, 63, 83, 199, 176, 296 / 370, 75, 100.

Poems of Dawn, 162; Wiersze brzasku, 151: Laukimas.

Tower Reading: Z’13,265; (R 5304).

 

Klausimai: Kokius pažeminančius ir išaukštinančius išbandymus patyriau šią savaitę? Kaip juos priėmiau? Kokių motyvų skatinamas tai dariau? Kokios buvo pasekmės?