VASARIO 3

Mano sūnau, atkreipk dėmesį į mano žodžius, palenk ausį mano pamokymams. Jie yra gyvybė tiems, kurie juos randa, ir sveikata visam jų kūnui – Pat. 4:20,22.

 

Nedaugelis pastebi kokia yra proto ir minčių įtaka mūsų kūnui. Dievas taip sutvarkė ir sukūrė mus, kad mintys švarios, kilnios ir šventos, paprastai turi ne tik ugdančią ir tobulinančią įtaką mūsų protinei ir moralinei struktūrai, bet taip pat gaivinančią įtaką mūsų fiziniam organizmui. Ir priešingai, kiekviena nešvari, niekinga, begėdiška ir bedieviška mintis (arba poelgis) daro tiesioginę įtaką ne tik proto ir moralės sugedimui, bet taip pat padeda daugintis ligoms, kurios ir taip randasi puolusios žmonijos giminės organizme – Z’96, 180 (R 2013).

*      *       *

Dievas primena Savo vaikams, kad tiek savo protu, tiek ir širdimi priimtume Jo pamokinimus. Nieko nuostabaus, jog Jis nori mus išmokyti Savo Žodžio, nes Dievo Žodžio pagalba esame ruošiami amžinam gyvenimui. Dievo Žodis duos gyvenimą ne vien išrinktiesiems Evangelijos Amžiuje, bet ir neišrinktiesiems Tūkstantmetiniame Amžiuje. Jis yra amžino gyvenimo ir pastovios jaunystės šaltinis. Tas, kuris suranda ir geria šio šaltinio vandenį, randa tai, ko tikėjosi rasti ir veltui ieškojo vienas Ispanas – šaltinio amžinos jaunystės ir gyvenimo – P’27, 15.

 

Paralelinės citatos: Iš. 13:9; Įst. 29:29; Joz. 1:8; Jobo 23:12; Ps. 12:6; 17:4; 19:7-11; 119:9,11-20; Pat. 6:20-23; Mt. 7:24-27; Lk. 11:28; Jn. 5:24; 17:17.

Giesmės: 296, 79, 49, 311, 306, 322, 22 / 381, 318, 238.

Poems of Dawn, 8; Wiersze brzasku, 5: Kaip skaitai?

Tower Reading: Z’13,163; (R 5246).

 

Klausimai: Ar šią savaitę mąsčiau apie Dievo Žodį? Kaip? Kada? Kokios buvo pasekmės?