VASARIO 29

Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame – 1 Jn. 4:16.

 

Teisingumas pripildo saiką pilnai, bet meilė dar papurto, suspaudžia ir pripildo su kaupu, perpildo teisingumą. Todėl meilė yra malonė, kurios negalime reikalauti, nei skųstis, jei jos negauname, bet kai ją gauname, turime ją įvertinti su dėkingumu ir branginti kaip malonę, bei dosniai atsilyginti. Bendrai, kiekvienas, kuris trokšta meilės, turi trokšti jos aukščiausioje reikšmėje – gėrėjimosi ir garbinimo reikšmėje. Tačiau tokia meilės rūšis yra pati brangiausia. Vienintelis būdas ją gauti yra parodyti tokį charakterio kilnumą, kuris iššauktų tokią meilę pas tuos, kurie iš tikrųjų yra kilniadvasiški – Z’02, 266 ( 3070).

*      *       *

Labiausiai charakteringa Jehovos dorybė yra meilė, bendrdarbiaujanti santaikoje su išmintimi, teisingumu ir jėga. Gyventi meilėje reiškia pastoviai praktikuoti ją, atiduodant visas širdies ir proto galias po jos valdžia santaikoje su išmintimi, teisingumu ir jėga. Kas taip elgiasi, gyvena Dieve – ir tik tada gyvena, kai atsisako savo valios, priimdamas jos vietoje Dievo valią, ir jei pastoviai taip gyvena, pripildo savo širdį Dievo meile. Todėl Dievas Savo Dvasia apsigyvena pas tą, kuris taip elgiasi – P’33, 163.

 

Paralelinės citatos: Įst. 4:37; Ps. 63:3; 146:8; Jer. 31:3; Jn. 3:16; Rom. 5:8; 1 Jn. 3:1; Ps. 31:23; 73:25,26; 91:14; Rom. 8:28; Jn. 14:15,21,23; 16:27; 1 Kor. 16:22; 2 Kor. 5:14; Jn. 3:34,35; 15:12,13; Rom. 12:9,10; Mt. 5:41-47; 19:19.

Giesmės: 39, 95, 114, 198, 165, 194, 166 / 57, 5, 370.

Poems of Dawn, 290; Wiersze brzasku, 281: Dievo beribė meilė.

Tower Reading: Z’11,421; (R 4917).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kas šiuose išbandymuose man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?