VASARIO 26

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Pakartosiu: džiaukitės! – Flp. 4:4.

 

Negali būti pernelyg daug džiaugsmingų krikščionių, ir negali jie pernelyg daug džiaugtis, jeigu jie džiaugiasi Viešpatyje. Tas džiaugsmas nebūtinai turi būti triukšmingas ir nebūtinai tylus. Tačiau džiaugsmas reiškia gerą nuotaiką, laimę, ramybę, malonią dvasią ir visai nereiškia, kad triukšmingas demonstravimas yra būtinas, kaip kai kurie klaidingai mano. […] Vieninteliai, kurie visada gali džiaugtis, yra tie, kurie gyvena labai arti Viešpaties, ir tie, kurie visada jaučia savo vienybę su Juo, kad juos lydi Jo apsauga ir rūpestis jais, ir kad Jo pažadas yra tikras, jog visi dalykai kartu padeda jų, kaip krikščionių, gėriui – Z’03, 7 (R 3127).

*      *       *

Krikščionis visada turi džiaugtis Viešpatyje; ne laikinuose dalykuose, bet dalykuose, kurie susiję su amžinybe; tai reiškia, pasišventimo reikaluose, iš to kylančių įsipareigojimų, privilegijų, pamokų, augimo, nurodymų ir pasiekimų reikaluose. Nuolatinis mūsų gautų palaimų apsvarstymas privers mus džiaugtis, džiaugtis vėl ir vėl. Kokia dar kita galėtų būti džiaugsmo priežastis, jei ne svarstymas apie mūsų išteisinimą, pasišventimą, atgaivintą dvasią, dvasinę šviesą, dvasinį maistą, augimą, pergales ir tarnybą, Dievišką įsūnystę ir bendrapaveldėjimą kartu su Kristumi! – P’36, 14.

 

Paralelinės citatos: Įst. 12:18; 1 Sam. 2:1; Jobo 11:26; Ps. 5:11; 9:2; 32:11; 35;9; 43:4; 63:11; 64:10; 97:11; 104:34; Iz. 29:19; Joel. 2:23; Hab. 3:18; Lk. 10:21; Rom. 5:2; 12:12; 15:13; 1 Kor. 12:26; Flp. 2:18; 3:1; 1 Tes. 5:16; Hbr. 3:6; 1 Pet. 4:13.

Giesmės: 248, 94, 100, 149, 179, 203, 204 / 452, 373, 470.

Poems of Dawn, 291; Wiersze brzasku, 282:Aš džiaugsiuosi Viešpatyje.

Tower Reading: Z’14,291; (R 5544).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau džiaugsmingas? Kodėl? Kaip? Kas iš to išėjo?