VASARIO 17

Imkite ant savęs mano jungą … nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva – Mt. 11:29,30.

 

Tie, kurie neša šį jungą, turi Dievo Žodžio užtikrinimą, kad jiems viskas išeina į gera; kad kuo sunkesnė yra jų našta, tuo didesnė bus jų palaima ir apdovanojimas ateityje. Kuo rūstesni, atšiauresni bus išbandymai dabartiniame laike, tuo šviesesnė bus jų garbė, tuo labiau spindintis ir nuostabesnis bus jų charakteris, tuo daugiau bus tikri, kad yra ruošiami ir gludinami Karalystei. Žiūrint į visą tai tokiu būdu, kiekviena našta yra lengva, nes kai įvertiname savo jungą, jis yra toks patogus, ir toks priimtinas. O be to, jis yra lengvas todėl, kad Viešpats yra su mumis šiame junge – Z’00, 137 (R 2623).

*      *       *

Šis jungas mums reiškia Viešpaties valios priėmimą. Našta tai Viešpaties valios ypatybės, kurias turime atlikti, net ir kentėdami dėl Jo valios vykdymo. Priimdami jungą meilės dvasioje, galime konstatuoti, kad jo našta iš tikrųjų yra lengva, o paimdami ant savęs Viešpaties valios ypatybių naštą, net ir kentėdami, padedant meilės jungui, galime patvirtinti, kad naštos svoris sumažėjo. Meilė sumažina sunkumą kiekvienos naštos, palengvina kiekvieną užduotį, paguodžia kiekviename sielvarte, pašvenčia kiekvieną skausmą ir apsupa džiaugsmo aureole net ir mažiausius užsibrėžtus tikslus, net ir paprasčiausius dalykus – P’27, 15.

 

Paralelinės citatos: Mt. 16:24; Mk. 8:34-38; Lk. 9:23,24; 1 Jn. 5:3; Kun. 26:13; Iz. 9:4; 10:27; Jer. 2:20; 5:5; 30:8; Rd. 3:27; Pat. 23:26; Rom. 6:13,16,19; 12:1; 2 Kor. 8:5.

Giesmės: 160, 8, 14, 114, 191, 208, 244 / 101, 13, 351.

Poems of Dawn, 190; Wiersze brzasku, 183: Ateikite pas mane visi.

Tower Reading: Z’00,134; (R 2623).

 

Klausimai: Koks šią savaitę buvo Jėzaus jungas ir kokia našta? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?