VASARIO 10

Būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu – 1 Tim. 4:12.

 

Kiekvienas krikščionis turėtų pasistengti tapti geru pavyzdžiu, kuriuo vertai sektų kiti – pavyzdžiu rimto, ištikimo stengimosi sekti Kristų savo kasdieniniame gyvenime ir aktyvaus uolumo Jo tarnyboje. Tačiau šiame gyvenime negalime tikėtis tapti tobulumo, didžiausios moralinės šlovės ir šventumo grožio pavyzdžiu. Tokį pavyzdį turime tik Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje. Ne tokia prasme kalbėjo ir Apaštalas Paulius, jis nesakė: sekite mane arba sekite mus, bet pasakė: „Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristaus“ (1 Kor. 11:1). Apaštalas buvo puikus pavyzdys nuoširdaus ir rimto stengimosi pasiekti tobulumą, tačiau ne tą aukščiausią tobulumą, kuris buvo tik Kristuje. Tą jo uolumą, nuoširdžias pastangas sekti Kristų bei pildyti Jo valią ir turime sekti – Z’95, 251 (R 1884).

*      *       *

Tie, kurie užima svarbias mokytojų vietas Kristaus Bažnyčioje, turi dukart labiau siekti Kristaus panašumo, pirma, kad užtikrintų savo pašaukimą ir išrinkimą, ir antra, kad padėtų kitiems savo pavyzdžiu ugdyti panašumą į Kristų. Tokių asmenų įtaka tiems, kurie palaikomi jų meile ir pasitikėjimu yra didelė. Palaikydami savo įtaką, pasiremiant charakteriu panašiu į Kristaus, padėsime tiems, kuriuos mokome – P’27, 15.

 

Paralelinės citatos: Tit. 2:7; 1 Pet. 2:21; 5:3; Kun. 18:2,3; 2 Kron. 30:7; Pat. 22:24,25; Mt. 23:1-3; Jn. 13:15; 1 Kor. 8:9-13; Flp. 2:5; 1 Tes. 1:6-8; Hbr. 13:7; Jok. 5:10,11; 1 Pet. 3:5,6; 1 Jn. 2:6.

Giesmės: 267, 198, 78, 74, 150, 196, 114 / 281, 58, 314.

Poems of Dawn, 63; Wiersze brzasku, 52: Sekite pavyzdžiu.

Tower Reading: Z’14,200; (R 5490).

 

Klausimai: Ar šią savaitę buvau pavyzdžiu broliams ir seserims? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?