SAUSIO 6

Mus pamokyk taip skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį! – Ps. 90:12.

Krikščionis skaičiuodamas savo dienas, nedaro tai su liūdesiu ir susikrimtimu, bet su blaivumu. Jis skaičiuoja savo praeinančias dienas kaip duodančias daug palaimų, daug privilegijų, daug galimybių skelbti „dorybes To, kuris pašaukė mus iš tamsybių į savo nuostabią Šviesą”, kaip duodančias daug galimybių ir privilegijų padėti kitiems jų piligriminėje kelionėje, o savyje ugdyti charakterį vis labiau patinkantį Dievui, kad kaskart vis labiau būtume panašūs į brangųjį Dievo Sūnų – Z’01, 333 (R2895).

*      *       *

Restitucinė klasė, patirdama teisingumo įtaką, melsis ir prašys galimybės ištirti savo gyvenimą, buvusį blogio periode, kuriame patyrė blogį, o tai padės jai išmokti neapkęsti nuodėmės ir mylėti teisingumą – padės išmokti Viešpaties baimės, kaip išminties pradžios. Į šią maldą Viešpats atsakys tokiu būdu, kuris taps žmonijai amžinu gėriu tiesoje ir teisingume – P’26, 189.

 

Paralelinės citatos: Jobo 12:12,3,7-13,16,17,22; 28:12-28; 32:9; Ps. 107:43; 111:10; Pat. 1:5,7,20-2:20; 3:13-26,34,35; 4:4- 22; 8:1-9; 16:16,20-24; 1 Kor. 1:24,30; Jok. 1:5.

Giesmės: 74, 296, 136, 79, 22, 44, 49 / 257, 1, 381.

Poems of Dawn, 137; Wiersze brzasku, 130: Jeigu mums liktų tik viena diena.

Tower Reading: Z’15,151; (R 5688).

 

Klausimai: Kokie išbandymai šią savaitę ypač man davė išminties? Kaip šiuose išbandymuose elgiausi? Kokios buvo pasekmės?