SAUSIO 12

Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti – Gal. 6:1.

 Išmokime gerai šią pamoką: kitus taisydami, pabarti turime labai švelniu būdu, labai išmintingu būdu ir mandagiai. Geriau pasakyti tik tiek, kad jis pats susiprastų, nei tiesiogiai apkaltinti ir išdėstyti visą blogį. Geriau pasidomėkime, kokioje būsenoje dabar randasi jo širdis, nei kokia buvo ankščiau, kai jo širdis klydo. Mažiau rūpinkimės bausmės nustatymu tam, kuris daro blogį, o daugiau rūpinkimės jo pataisymu ir sugrąžinimu iš klaidingo į tikrą kelią. Neturime bandyti teisti ir bausti vienas kitą už nusižengimus, bet geriau atsiminkime, kad viskas yra Viešpaties rankose. Jokiu būdu nebandykime keršyti vienas kitam, nebandykime patys nustatinėti bausmės dydžio, neatmokėkime blogiu už blogį – Z’01, 150 (R2806).

*     *      *

Klysti yra žmogiška, todėl mes visi klystame. Įspėti taip, kad tai duotų naudos, yra būdinga Dievui, todėl tik nedaugelis gali praktikuoti ir panaudoti šią malonę. Tik dvasiškai pažengęs krikščionis, kuris turi atitinkamą pažinimą, meilę ir savikontrolę sugebės gerai eiti šias pareigas. Net ir tuomet, kai nori suteikti pagalbą kitiems, pats turi rūpestingai stebėti save, kad tuo metu, kai įspėji kitus, pats nebūtum vertas pabarimo – P’32, 197, 198.

 

Paralelinės citatos: Iz. 57:15; Rom. 15:1,7; 1 Kor. 8:9,11; 9:22; Hbr. 12:13; Jok. 5:19,20; Pat. 24:16; 28:5; Rom. 8:9,14,15; 1 Kor. 4:21; 2 Tes. 3:15; 2 Tim. 2:25; 1 Kor. 10:12.

Giesmės: 198, 78, 95, 105, 125, 166, 267 / 132, 379, 468.

Poems of Dawn, 277; Wiersze brzasku, 259: Naujas lapas.

Tower Reading: Z’14,197; (R 5489).

 

Klausimai: Kokius išbandymus turėjau šią savaitę, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai?