KOVO 5       

Jei yra kokia dorybė ir jei kas girtina, – apie tai mąstykite – Flp. 4:8.

 

Galime saugiai mąstyti apie dalykus dorybingus ir brangius; apie dalykus, kiekvienu požiūriu vertus garbės ar pagyrimo – apie kieno nors kilnius žodžius, poelgius, darbus ir jausmus. Taip mąstydami, galime pastebėti, kad ir mes patys pradėsime kilti link šių idealų, kuriais maitiname mūsų naujas širdis, protus ir valią. Tokiu būdu, mes kaskart vis labiau tapsime perkeisti dabartiniame gyvenime atnaujinant mūsų protus, ir vis labiau artėsime ir tapsime panašesni į garbingąjį mūsų Viešpatį ir Vadovą, per palaipsnį perkeitimą iš garbės į garbę, centimetras po centimetro, žingsnis po žingsnio. Ir jei savo mintis išlaikysime tokiame nusistatyme ir išsaugosime vienybę su Viešpačiu, turėsime dalį teisingųjų prisikėlime. Šios mintys ištobulins mus į Viešpaties paveikslą ir panašumą – Z’03, 9 (R 3129).

*      *       *

Dorybės daugiau susijusios su teisingumo malonėmis, o tai kas girtina ir šlovinga – su geraširdiškumo ir nesavanaudiškos meilės malonėmis. Kadangi protas turi mąstyti, todėl labai kilnu yra kaupti geras mintis, bruožus, dorybes ir mąstyti apie tai kas garbinga, šlovinga! Žemesniame mūsų kontempliacijos ir pasinėrimo į apmąstymus lygyje yra daiktai, aukštesniame yra asmenys, bet pačiame aukščiausiame apmąstymo lygyje – kilniausios mintys, dorybės ir malonės, ypatingai tos, kurias turi Dievas, Kristus ir šventieji. Tai pats geriausias būdas tapti tokiais, kokiais Jie yra – P’36, 31.

 

Paralelinės citatos: 2 Pet. 1:3,5; Joz. 1:8; Ps. 1:2; 4:4; 19:14; 39:3; 49:3; 63:5,6; 77:10-12; 104:34; 119:11,15,16,23,48,59, 97,99; 139:17,18; 143:5; 1 Tim. 4:13.

Giesmės: 198, 95, 141, 1, 125, 150, 196 / 450, 104, 417.

Poems of Dawn, 290; Wiersze brzasku, 280: Mano gyvenimas yra tik audimas.

Tower Reading: Z’16,166; (R 5908).

 

Klausimai: Ar šią savaitę mąsčiau apie dorybes ir apie tai kas girtina? Kaip? Kas man tame padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės?