KOVO 30

Jei tie visi daiktai taip išsisklaidys, tai kokie žmonės jūs turėtumėte būti. Turėtumėte šventai ir pamaldžiai elgtis    – 2 Pet. 3:11.

 

Ir iš tikrųjų dievobaimingas žmogus nelaiko savyje jokios žalingos apkalbos, jokios nešvarios, bedieviškos ir netikusios kalbos, jokių neištikimų, išdavikiškų ir maištingų žodžių. Tegul tokie dalykai būna toli atmesti tų, kurie priėmė Kristaus vardą nuoširdžiai ir tiesoje. Neužmirškime kasdien duoti ataskaitą Dievui ir stengtis, kad joks tuščias, nereikalingas žodis neliudytų prieš mus, už kurį nebūtumėm atgailavę ir kuris nebūtų mums atleistas. Jei kiekvieną dieną atliekame savo ataskaitą Dievui ir stengiamės gauti Jo malonės, kad jau kiekvieną kitą dieną su vis didesne jėga nugalėtume blogį, tai teismo dieną būsime išteisinti ir pripažinti Dievo ir Kristaus akivaizdoje, bei turėsime Šventosios Dvasios liudijimą, patvirtinantį mūsų dvasiai, kad patinkame Dievui ir Jis mus priima – Z’96, 33 (R 1937).

*      *       *

Šios dabartinės blogos daiktų tvarkos išsiskaidymo proceso apsvarstymas, po kurios bus įvesta gera daiktų tvarka, mus kviečia šventam ir teisingam gyvenimui. Tai mus skatina teisingam gyvenimui, kad nebūtume įpainioti, įtraukti į šį ištirpimo, iširimo procesą; o taip pat kviečia šventam gyvenimui, kad galėtume tapti naujos daiktų tvarkos dalimi. Toje naujoje daiktų tvarkoje, dėl išugdyto mūsų teisingumo ir meilės, galėsime tapti tinkamais administratoriais laiminant žmoniją – P’33, 46.

 

Paralelinės citatos: Ps. 46:2-9; Iz. 2:19,21; Jer. 25:31-38; Dan. 12:1; Mt. 24:35; 2 Pet. 3:7,10,12; Apr. 6:14-17; 20:11; 21:1; Hbr. 12:28; 1 Pet. 1:15; 2 Pet. 3:14; Flp. 2:15.

Giesmės: 196, 171, 216, 310, 78, 125, 198 / 365, 102, 262.

Poems of Dawn, 262; Wiersze brzasku, 244: Jo pasiruošimų diena.

Tower Reading: Z’15,277; (R 5735).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai?