BIRŽELIO 27

Tas, kuris sutvirtina mus su jumis Kristuje ir mus patepė, yra   Dievas,   kuris   ir   užantspaudavo   mus   – 2 Kor. 1:21,22.

 

Tikrojo mokinio antspaudas arba ženklas yra turėjimas Kristaus Dvasios. Ši Šventoji Dvasia pasireiškia trejopu būdu: (1) per aukščiausią meilę Dievui ir linksmą lojalumą Jo reikalui net ir tuomet, jei reikėtų užmokėti kentėjimais; (2) per meilę broliams – nesavanaudišką, kilnią, skaisčią – trokštant jiems gėrio ir visada pasiruošus skelbti jiems gėrį; (3) per užjaučiančią meilę pasauliui, kuri skatina mus daryti gerus darbus tiek, kiek leidžia galimybės, ir taip pat troškimą bei stengimąsi turėti ramybę su visais žmonėmis – Z’96, 212 (R 2032).

*      *       *

Dievas pastoviai ruošia Savo žmones, kaip Jėzaus mokinius, pritaiko abipusiam bendravimui. Be to, Jis pastoviai ugdė Kristaus Kūno narius, juos patepdamas stiprino juos, įstatė atitinkamose vietose šiame Kūne. Panašiai tobulina juose ir Dvasios antspaudą, atvesdamas jų širdis iki pilnos simpatijos, vienybės ir bendradarbiavimo su Juo visuose Jo potvarkiuose – P’35, 102.

 

Paralelinės citatos: Rom. 16:25; Kol. 2;7; 1 Pet. 5:10; Apd. 10:38; Mt. 3:16,17; 1 Jn. 2:20,27; 1 Kor. 12:12,13; Gal. 2:20; 3:16,29; Ef. 4:13; 2 Kor. 5:5; Ef. 1:13,14; 4:30; Rom. 8:9,14-16; 5:5; 2 Tim. 2:19.

Giesmės:201, 4, 74, 114, 105, 198, 249 / 374, 116, 368.

Poems of Dawn, 290; Wiersze brzasku, 280: Mano gyvenimas yra tik audimas.

Tower Reading: Z’14, 213; (R 5498).

 

Klausimai: Ar šią savaitę pajutau Dievo atliekamą sustiprinimo, patepimo ir antspaudavimo darbą? Kaip? Kokiose aplinkybėse? Kokį darbą Jis manyje atliko?