Susirinkimai

Biblijinės paskaitos vyksta kiekvieną sekmadienį 1000

PNM judėjimo salėje adresu: Masiulio g. 14-28, Kaunas.
Dienotvarkė:
1000 — 1110 Paskaita iš Šventojo Rašto.
1110 — 1130 Pertrauka.
1130 — 1230 Berėjietiškas studijavimas.
Kviečiame visus besidominčius apsilankyti.