Biblijos Vėliava

Mūsų misija yra “iškelti vėliavą tautoms”
(Iz. 62:10)


Nuoširdžiai visus sveikiname Biblijos Vėliava svetainėje. Žurnalas Biblijos Vėliava, kurį leidžia Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas, anglų kalba spausdinamas jau 80 metų, o lenkų kalba nuo 1983 metų. Šis žurnalas yra atlikęs pagrindinį vaidmenį skelbiant Evangeliją pasauliniu mastu, o jo misija yra “iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10). daugiau»

Serviso Naujienos — Pastorius C. T. Russell

 

 

Jau Greitai

Vieša paskaita:
„Martynas Liuteris, Reformacijai 500 metų (1517-2017)“ - 2017 m. lapkričio 11 d., 14.00 val. Kaune, daugiau»


Amžių Brėžinys


Dabartinė Tiesa
ir
Kristaus Epifanijos Šauklys

Biblijos Vėliava
ir
Kristaus Karalystės šauklys

Archyvas»  


2018 metų devizo eilutė

„Žiūrėk savęs paties ir mokslo; laikykis jų, nes, tai darydamas, išgelbėsi save ir savo klausytojus“

1 Tim. 4:16
Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu