Biblioteka

  • Žurnalai
  • Knygos
  • Brošiūros

„Dabartinė Tiesa”

Šis žurnalas anglų kalba leidžiamas jau 95 metus, o lietuvių kalba nuo 1996 metų. Jame paliečiamos gilesnės teologinės temos nei žurnale „Biblijos Vėliava”. Šis periodinis leidinys yra nepriklausomas nuo įvairių išpažinimų, partijų, organizacijų ir žmogiškų tikėjimų, bet susijęs su Dievu tiek, kiek supranta Jo Žodį.

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti

Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23-24
Nr. 25

 

PDF failams peržiūrėti reikalinga Adobe Reader programa.

 

„Библейское Знамя”

Žurnalas „Biblijos Vėliava” anglų kalba spausdinamas jau 80 metų, lenkų kalba nuo 1983 metų, o rusų kalba nuo 1993 metų. Šis žurnalas yra atlikęs pagrindinį vaidmenį skelbiant Evangeliją pasauliniu mastu, o jo misija yra „iškelti vėliavą tautoms” (Iz. 62:10). Jame pateiktos Biblijinės temos parodančios visos žmonijos Gelbėtoją — Jėzų Kristų. Priimdami Jį savo asmeniniu Gelbėtoju ir gyvendami paklusnume Jam, turime amžino gyvenimo pažadą Dievo Karalystėje ant Žemės (Mt 6:10).

Žurnalai, kuriuos galima peržiūrėti ir atsisiųsti

Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Nr. 25
Nr. 26
Nr. 27
Nr. 28
Nr. 29
Nr. 30
Nr. 31
Nr. 32
Nr. 33
Nr. 34
Nr. 35
Nr. 36
Nr. 37
Nr. 38
Nr. 39
Nr. 40
Nr. 41
Nr. 42
Nr. 43
Nr. 44
Nr. 45
Nr. 46
Nr. 47
Nr. 48
Nr. 49
Nr. 50
Nr. 51
Nr. 52
Nr. 53
Nr. 54

Biblijos studijavimas
I tomas

Dieviškasis Amžių Planas

Ar žinai, kad Dievas turi Planą žmonijos išgelbėjimui? Kodėl Dievas leido viešpatauti blogiui, ir ar amžinai jis tęsis? Kada ir kaip Dievas įsteigs Savo Karalystę? Ar ji bus danguje ar žemėje? Mūsų Viešpaties sugrįžimas. Teismo Diena. Trys keliai. Dievo Karalystė.


Biblijos studijavimas
II tomas

Laikas prisiartino

Šios knygos tikslas yra palyginimas biblinių liudijimų, parodymas jos reikšmės. Pasaulio istorijos ir jos chronologijos Biblinis patikrinimas. Pateiktos pranašystės apie Kristaus Pirmąjį ir Antrąjį atėjimus, Pagonių Amžiaus pabaigą. Plačiai aptariama tema apie Viešpaties Antrojo atėjimo būdą. Taip pat parodomas Nuodėmės Žmogus.


Padangtės Šešėliai

Šios knygos autorius, Pastorius Russellis, pateikė čia kai kurių tipų, duotų Senajame Testamente, simbolinę reikšmę. Susitikimo Padangtė, kurią Dievas įsakė pastatyti Izraeliui, kai jis keliavo dykumoje, o taip pat visos susijusios su tuo ceremonijos ir religiniai patarnavimai, kaip sako Apaštalas Paulius laiške Hebrajams 10:1, yra „būsimųjų gėrybių šešėlis“. Ši knyga analizuoja šiuos „šešėlius“ – parodo, kaip tai susiję su žmonijos išgelbėjimo planu.

Krikštas

Ar krikštas vandenyje yra būtinas? Kas gali būti pakrikštytas? Kas yra tas tikrasis krikštas? Panardinimas į vandenį tik simbolizuoja krikštą.

Kas tai yra siela? (mp3 - 27 paskaita)

Ar žmogus turi sielą? Kaip ji atsirado? Iš ko susideda? Ar yra nemirtinga? Sielos prikėlimas.

Jėzaus mirties ir prisikėlimo data

Tiesioginiai ir netiesioginiai biblijiniai liudijimai apie Jėzaus gimimo ir mirties datą.

 

Prisikėlimas iš numirusiųjų

Mirtis yra aiškinama kaip miegas. Ne visi vienu kartu bus pažadinti. Palaipsnis pasaulio prisikėlimas.

Nauja Žemė

Ar ši Žemė bus sunaikinta Armagedone? Ką Dievas pažadėjo? Ką reiškia pasakymas „naujas dangus ir nauja žemė“?

Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu