Generalinė Konvencija — Kaunas 2007 Metai

Nuotraukų galerija iš konvencijos Kaune 2007-06-16,17,18

Pirmoji diena 2007 m. birželio 16 d.

Manos tekstas birželio 16 dienai - „Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingą teisumo vaisių auklėtiniams” – Hbr 12:11.


Antroji diena 2007 m. birželio 17 d.

Manos tekstas birželio 17 dienai - „Bet kas gali iškęsti jo atėjimo dieną, ir kas ištverti, jam pasirodžius? Nes jis bus kaip lydytojo ugnis ... Jis atsisės kaip lydytojas ir sidabro valytojas“ – Mal 3:2,3.


Trečioji diena, 2007 m. birželio 18 d.

Manos tekstas birželio 18 dienai - ,,Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius” - Ps 16:11.


Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu